Ravnburgh: Knihtisk

Tento článek se věnuje technologii a rozšíření knihtisku ve světě města Ravnburgh. Jde o doplněk fantasy světa v období rané renesance (po vynálezu střelného prachu a knihtisku, ale před vynálezem muškety).

Asi před šedesáti lety se začal v arlatských lénech šířit knihtisk. Tento nový knihtisk je založen na sázení odlitých tiskařských liter, které se vyskládají do dřevěného rámu a umožňují snadné sestavení a opakované tištění knih a letáků. Tento rychlý knihtisk vytlačuje tradiční ručně opisované manuskripty a knihy, přestože ty jsou stále vyhledávány zámožnou klientelou pro umělecké kvality. Tištěné knihy jsou záležitostí spíše rychle se rozvíjející měšťanské vrstvy a chudší šlechty, která si ručně opisované knihy s ručními ilustracemi prostě nemůže dovolit.

002.jpg

V současnosti jsou tiskařské dílny prakticky v každém větším městě (odhaduje se, že ne méně, než dvě stovky měst mají vlastní tiskařské dílny). Jen v Ravnburghu samotném jsou tři (a k tomu jedna tajná, Černý samet, která se věnuje tisku a šíření pornografických a erotických materiálů). Maele na poledni v Lize se brzy stalo tiskařským centrem. Odhaduje se, že téměř třetina všech vytištěných knih pochází právě odtamtud.

Tiskařský lis

001.jpg

Lis, který se používá nejčastěji, je asi dva metry dlouhý, jeden metr široký a dva metry vysoký a jde v zásadě o upravený lis na víno. Malé litery (jednotlivá písmena) se odlívají podle formy z liteřiny (slitiny cínu, olova a liteřiny) a pro tisk samotný jsou vyrovnány do rámu tak, aby vytvořily řádky a stránky. Ve chvíli, kdy je rám připraven, nanese se na něj inkoust za pomocí kuličky ze psí kůže (kvůli její propustnosti). Papír je uchycen pod rám a je navlhčen, aby lépe přijímal inkoust. Pak se rám pevně mechanicky vtlačí do papíru, na který se tím inkoust otiskne. Poté se rám opět vzdálí a papír odstraní, aby byl nahrazen novým a rám se buď mohl přeskládat na další stranu nebo potřen inkoustem, aby mohl tu samou stranu otisknout znovu. Všechna tato práce se dělá ručně, ale umožňuje ohromné zrychlení tvorby a tisku knih oproti zdlouhavému mechanickému opisování.

Pamflety

S možností rychlého tisku se objevily brzy pamflety a jednostránkové letáky většinou používané v politickém boji nebo negativní kampani proti někomu, stejně jako reklamy. Není neobvyklé vidět na ulici lidi, kteří je rozdávají a vykřikují politická hesla, zahlédnout je vylepené někde na ulicích a ve čtvrtích nebo stoh položený někde na pultu, odkud si člověk může nějaký vzít. Většinou mají malou estetickou hodnotu a nezřídka je to jen nudný hanopis snažící se protivníka očernit, ale najdou se i rafinovanější, s na zakázku vytvořenými ilustracemi (otištěné nebo vlepené dřevořezy, viz níže). Tyto pamflety se objevují nejčastěji před volbami na radnici a v případě zvýšení napětí mezi Liškami a Kohouty.

003.jpg

Letáky se objevují také aby informovaly o nějaké významné události nebo novinkách z ciziny a v té chvíli se často prodávají za pár drobných mincí za stranu. Často se jim říká na ulicích také „novinky“.

Dřevořez

Je to technika tisku, která se používá pro tvorbu ilustrací pro knihy a letáků. Matrice pro tisk (zvaná štoček) se připravuje z podélného řezu dřeva. Je to vyhlazená dřevěná deska řezaná po letech, podél kmene. Kresba dřeva je na ilustracích vidět a směrem let je ovlivněn i způsob rytí (řez po letech je snazší než proti nim). Grafik různými dlátky a noži (kterým má zpravidla sadu) odebírá ze štočku plochy a linie, které mají na tisku zůstat bílé. Štoček se později potře inkoustem a ty plochy (měly by zpravidla tvořit čáry, které musí být poměrně tlusté, aby dřevo neprasklo), které zůstanou neodebrané, se otisknou na papír (budou černé).

004.jpg

V Maele, současném centru tisku, se objevila nová technika, zvaná „dřevořezy bílé linie“ a na nich je odebrána linie kresby a pozadí zůstává tmavé (tedy obrácení principu dřevořezu). Na severu, v arlatských lénech, není tato technika tak rozšířená (je náročnější na množství inkoustu a tím nákladnější), ale v knihách z poledne jsou často použity ilustrace této techniky.

Závěr

Velice děkujeme, že jste se dočetli až sem a snad se vám článek líbil! Pokud vás zaujal svět Ravnburghu, další materiály pro něj najdete tady.


Pozn. Obrázky dřevořezů a pamfletů použité v článku jsou dobové z 15. století, dnes dostupné jako public domain images.