Burrows & Badgers – Recenze válečné hry s antropomorfními zvířátky

A Skirmish Game of Anthropomorphic Animals
Autor: Michael Lovejoy
Vydavatel: Osprey Publishing
Distributor: Oathsworn Miniatures

Úvod a prostředí

Burrows & Badgers není jako jiné válečné hry. Jedná se o malou bojůvku, ve které hráči vedou drobné ale intenzivní střety mezi antropomorfními zvířaty ve fantasy prostředí. V království Northymbra, které je nápadně podobné staré Británii nastala krize. Král zmizel a princ se snaží udržet království pohromadě navzdory vnitřním střetům šlechticů, řádění lapků, divokým klanům jež posilují svou nezávislost na koruně nebo jižanským obchodním republikám prolezlým korupcí a organizovaným zločinem.

V království žije množství antropomorfních zvířat, kde nejmenší jsou rejsci a myši a největší pak jezevci, bobři nebo psi. Jinak se jedná o celkem tradiční fantasy meče a magie s občasným použitím střelného prachu. Najdeme tady také prvky různých dalších estetických stylů, včetně nově vydaných městských gangů po vzoru Gangů New Yorku, viktoriánské Anglie nebo francouzských městských Apačů.

Burrows & Badgers

Stavba Tlupy

Jedna z nejdůležitějších věcí v každé hře s jednotlivými modely je způsob skladby armády/gangu/tlupy. Burrows & Badgers vám dává značnou svobodu ve výběru vašich bojovníků. Základní tlupa se staví na 350 penízků (pennies). Nejste limitováni rasou ani frakcí, počtem kouzelníků ani ničím jiným než jejich velikostí. Nesmíte mít více než 3 Masivní zvířata, což je samo o sobě obtížné protože takový bobr nebo jezevec v plné výzbroji zabere skoro polovinu vašich počátečních penízků. Průměrná velikost počáteční tlupy je 4-6 zvířat, podle velikosti a výzbroje.

Některé druhy jsou vzácné a můžete tak mít jen jeden takový exemplář. Jde většinou o exotické druhy jako jsou leguáni, želvy, ptakopyskové nebo pásovci. Můžete se také rozhodnout postavit družinu jen z jedné rasy. V takovém případě máte mechanický bonus protože se tím připravujete o potřebnou variabilitu. Různé druhy – je jich 39 – mají totiž odlišné vlohy.

Když jste najali vhodnou zvířenu a nakoupili svým bojovníkům vybavení, můžete se přihlásit k některé z Northymberských frakcí. V základní příručce jsou celkem čtyři. Loyalisté – ti kdož jsou věrní králi a žijí feudálním způsobem života; Volná Zvěř – ti kdož žijí v obchodních republikách na jihu, kde se každý musí postarat sám o sebe a protřelé lišky vedou místní mafii; Divoká Zvěř – ti kdož se hlásí ke klanovému společenství a žijí v divoké a drsné přírodě svobodně, bez královského dozoru; Tuláci – lapkové, zloději a lupiči. Frakce vám dávají bonus při stavbě tlupy, umožňují výběr doupěte a omezují přístup k magii. Každá frakce má přístup k některým ze šesti škol magie.

Burrows & Badgers

Systém

Hra se hraje velice jednoduše. Hráči se střídají v aktivaci po jednom modelu. Každý model může vykonávat jednu akci (Sprint, Útok, Střelba, Kouzlení, Schovávání, Hledání). Každá tato akce obsahuje základní pohyb. Sprint tak znamená, že se zvíře pohne 2x o svůj základní pohyb v palcích. Akce Útok znamená, že se zvíře pohne o svůj základní pohyb a pak zaútočí atd.

Ačkoli mají bojovníci úctyhodných 9 atributů a k tomu mají někteří ještě dovednosti, není to zahlcující. Celá hra stojí na principu rozhozů (roll-off). Každý atribut je vyjádřen velikostí kostky v tradiční Dungeons & Dragons škále tedy k4-k20. Háže se kostkou atributu proti jinému atributu. V případě boje z blízka se tedy hází kostka atributu Strike útočníka proti kostce atributu Block obránce. Přičtou a odečtou se bonusy a malusy a rozdíl tvoří zranění. Zranění je dále modifikováno použitou zbraní útočníka, zbrojí obránce, případně dovednostmi bojujících. Každý atribut tak má přirozený protějšek: Strike vs Block, Ranged vs Nimbleness, Awareness vs Concealment, Presence vs Willpower. Samostatným atributem pak je pohyb. I ten je vyjádřen kostkou. Tou se běžně nehází – maximální hodnota kostky v palcích je základní pohyb zvířete. Kostka pohybu se používá jen při pohybu obtížným terénem.

Zmíněné dovednosti jsou poměrně výrazné. Jsou rozděleny do několika kategorií. Některé druhy je mají vrozené. Například krtci mohou podkopávat bojiště, zmije jsou jedovaté a králíci umí mocně skákat. Některé bojové dovednosti ale umožňují například únik z boje, střílet přesněji z kuše, útočit obzvlášť zuřivě a podobně.

Významný aspekt hry představuje také magie. Kouzelník si vybírá školu kouzel a při tvorbě tlupy si za penízky nakoupí kouzla, která umí. Platí, že kouzelníci jsou měkké cíle. Každé kouzlo, které se naučí z něho dělá horšího bojovníka pro boj z blízka. Je to ale férová výměna protože kouzla mohou mít velký vliv na hru. Kouzelníci v Burrows & Badgers nejsou všemocní metači ohnivých koulí. Ne, že by to nešlo ale spíše jsou užiteční v podpůrných rolích. Zrychlují pohyb, posilují nebo léčí spojence, případně ztěžují boj nepřátelům kletbami. V této roli jsou kouzelníci takřka nepostradatelní.

Velmi zajímavá je také mechanika „Dokonalého hodu“. Jedná se o variaci na kritický zásah. Pokud hráč v rozhozu hodí nejvyšší číslo příslušné kostky (tedy třeba 8 na d8 nebo 6 na d6), přičítá se k hodu +7. Jedná se o pravidlo, které je buď naprosto brilatní nebo úplný nesmysl, podle toho, na které straně kostky se nacházíte. Vyplívá z něj totiž, že čím větší máte kostku, tím menší máte šanci na dokonalý hod. Pokud bojuje divoká kočka s myší, útočí tak svou k10 Strike proti k4 Block nebohé myšky. Kočka má vyšší průměrný hod a výrazně větší rozsah, nicméně má jen 10% šanci na dokonalý hod. Oproti tomu myška má 25% šanci, že jí padne 11 (4+7) a ubrání se tak jakémukoli „nekritickému“ útoku divoké kočky. Díky tomu mají i malé bytosti určitou, byť nevelkou šanci ublížit velkému jezevci nebo se hrdinsky bránit.

Burrows & Badgers

Kampaňový systém

Autor několikrát zmínil, že kampaňový systém je to, v čem jeho hra skutečně zazáří. Já bych v tomto bodě až tak optimistický nebyl. Kampaňový systém má silné RPG prvky. Postavy sbírají zkušenosti za plnění úkolů ve scénářích. Za zkušenosti se zlepšují – rostou jim atributy, dostávají dovednosti, učí se kouzla. Mimo bitvy mohou pracovat na doupěti, čímž získávají “body dřiny”, za které se pak mohou stavět vylepšení společného doupěte družiny. Tato vylepšení pak zase ovlivňují ekonomiku družiny nebo rozšiřují možnosti při dalších postupech na úrovních.

Také mohou vaši bojovníci vyrážet „na melouchy“. Je to náhodná tabulka kšeftů, které mohou dělat mimo hru a získávat tak peníze nebo přechodné bonusy. Události jako „Obsadil studnu a vybíral výpalné za vodu“, „Modlil se ve svatyni“ nebo „Dělal vyhazovače v baru“. Tyto činnosti jsou zdrojem nemalých příjmů v družině. A v tom je vlastně asi ten problém. Tyhle melouchy totiž mohou dělat jen ti bojovníci, kteří přežili bez úhony předchozí bitvu.

Ve všech kampaňových válečných hrách je těžké zajistit aby mělo smysl bojovat slabší družinou (tou, které se třeba pár her nedařilo) proti silnější družině na vyšších úrovních. Burrows & Badgers to řeší zejména tím, že slabšímu umožňuje více přehozů nebo jeho přeživší získávají za tuto hru zkušenosti navíc. Průšvih je, že jen přeživší mohou jít na melouchy a jen přeživší dostanou zkušenosti navíc. Pokud by tedy silnější oponent chtěl hráči hru znechutit a měl k tomu třeba i trochu štěstí, může se snažit pobít co nejvíce bojovníků ze slabší tlupy. Pak má velkou šanci že vyhraje scénář a přežije mu i dost modelů, které může poslat na melouchy. Oproti tomu poražený má méně modelů na melouchy, čímž se nůžky ještě více otevírají.

Pokud bychom tak přistupovali ke kampani tak, jak je napsaná, slabšímu hráči by se vyplatilo nastoupit ke hře a v prvním kole se vzdát. Tím zachová všechny modely při životě, všechny pošle na melouchy a získá zkušenosti navíc. Ale takhle se hry s přáteli nehrají. V každém případě je kampaňový systém vždy velmi příjemná změna a osvěžení. Navíc je zdrojem mnoha krásných příběhů a interakcí.

Autorská podpora a rozšíření

Mnoho her končí na tom, že dlouhodobě nemají podporu. Burrows & Badgers není ten případ. Michael Lovejoy aktivně spravuje Facebookovou skupinu. On sám je nejen autorem pravidel ale také výrobcem a sculptorem modelů. V pravidelných intervalech vydává přes Kickstarter tematické bloky modelů zvířátek. Zmíněná Facebooková skupina je jedno z nejpříjemnějších míst internetu. Michael systematicky lajkuje každý nabarvený model a každé otázce na pravidla se věnuje.

Kromě základní příručky byla ještě vydána kampaňová kniha pro dva hráče The Warren Percy Affair. Pro lepší nasátí atmosféry existují také souhrny novinových článků z Northybrie Sternpaw’s Almanach – zatím vyšly dva. Autor se zmínil, že již pracuje na dalším rozšíření s dalšími frakcemi. Ty však zatím vychází jen jako betaverze ke stažení.

Komunita u nás

Česká komunita hráčů Burrows & Badgers stále roste. Nemalý dík za to patří Mancinimu, který neoblomně prezentuje jezevce na GameConu už několik let. Na mezinárodním Discord Serveru je české vlákno #nory-a-jezevci. Už nějakou dobu hrajeme kampaň a čas od času naplánujeme nějakou tu jezevčí akci nebo alespoň hromadnou objednávku. Začít hrát Burrows & Badgers je tedy velmi snadné i u nás, přestože jsou hráči stále závislí na nákupu přes internet. Výhodou je, že při nákupu základní příručky přímo z webu autora dostanete zdarma svou první myš. Pak už vám stačí jen pár dalších modelů a můžete se směle pustit do hry. Ve srovnání s jinými válečnými hrami je vstupní bariéra opravdu nízká.