Drakkar #88

Burrows & Badgers – Recenze válečné hry s antropomorfními zvířátky

A Skirmish Game of Anthropomorphic Animals
Autor: Michael Lovejoy
Vydavatel: Osprey Publishing
Distributor: Oathsworn Miniatures

Helmuth von Moltke

Žádný plán vojenských operací nevydrží první kontakt s hlavní nepřátelskou silou. (Helmuth von Moltke)

Malé RPG hry

RPGčky boli vždy vnímané ako dlhodobé hobby. Keď im človek prepadne a začne objavovať ich nedozierne možnosti, stratí sa v bezodnej diere plnej modulov, svetov, doplnkov, miniatúr a tabuliek.

Ravnburgh: Hansa

Tento článek má sloužit jako pomůcka pro hraní ve světě Ravnburghu. Hansa je obchodní a obranná konfederace měst a obchodních cechů v severních arlatských lénech a kolem Dračích moří. Vznikla k ochraně obchodních zájmů jejích členů a diplomatických privilegií, která si vydobyli, stejně jako udržení monopolů na severní obchodní cesty.

Ravnburgh: Lví císařství

Tento článek má sloužit jako pomůcka pro hraní ve světě Ravnburghu. Najdete zde popsané Lví císařství, zemi nacházející se na západ od Ravnburghu a arlatských lén. Je to země rytířů a rytířek, trubadúrů, kamenných hradů, rozlehlých polí, milostné i dvorské poezie. Zdejší kultura je ceněna daleko za hranicemi císařství a sama země je důležitou křižovatkou obchodu a kultur mezi Zaskapurem na poledni a arlatskými lény na východě. Ceněno je tu chutné jídlo a víno, dobrá hudba a zpěv. Lidé se tu klaní Sluneční panně jako přední z bohů. Zdejší rytíři, elita vojska a nejlepší těžká jízda na světě, chrání hranice a vyráží do boje na rozkaz lionnesse, císařovny lvice.

Středověký člověk a les

Podívejme se z několika různých úhlů pohledu na význam lesa pro středověkého člověka, jeho praktický i duchovní život, myšlení a sebeurčení.

Tajomné lesy – Systémovo agnostický hexcrawl

V rukách držíte generátor hexcrawlu odohrávajúci sa v oblasti hustých nepriechodných lesov a hvozdov, kde ľudská noha nie je vítaná. Lesy si žijú vlastným životom, ktorý má iné tempo ako život v civilizácií. Iba tí druhí, ľudia lesa dokážu pochopiť jeho podstatu a cyklus života. Vy ste iba nevítaná návšteva.

Zoologická Příručka planety Attisou

Planeta je známá nižší gravitací než má Země, hustou atmosférou a velmi činnou biosférou. Tato kombinace dala vzniknout velmi různorodé fauně i floře, kde mnoho z druhů dorostlo gigantických rozměrů právě díky nižší gravitaci, která vládne na planetě. Tu využívá i mnohá zvěř přesouvající se letem, plachtěním či extrémně dlouhými skoky.