Ravnburgh: Dům U Staré šavle

Rozsáhlejší komplex 10 budov s vnitroblokem a několika patry plnými her, rulet, stolů a barů.

Několik domů původně panské jízdárny, které zakoupil ctěný pán Hrabivec z Dolů. Prý zbohatl na rudné žíle a peníze investoval. Během několika let přestavby zůstaly jen spodní klenuté oblouky. Uvnitř jsou rozsáhlé síně s křišťálovými lustry ručně vyřezávanými stoly vykládanými zlatem a drahokamy.

Nejluxusnější kasino široko daleko, i za mořem a horami se o jeho věhlasu mluví. Každý sní dostat se dovnitř a mít možnost zahrát si s polonahou Šintránou blackjack o její nejdražší poklad.

Domovní znamení

Ručně kovaná šavle. Oproti názvu ta poslední rozhodně není stará, ale kována v dračím ohni a vykládaná drahokamy.

Jak se postavy do domu mohou dostat

Ono není tak těžké komplex najít, jakožto z něj odejít. Dalo by se říci, že někteří lidé už jsou živým inventářem a komparzem, co mají tak veliké dluhy, že ani vlastní orgány je nevykoupí.

Dům zvenku

Barevné fasády, vitrážová okna a ostraha u širokých vstupních dveří působí pompézně a slabší povahy rády uslyší na nabídku žetonu ze hry zdarma včetně sklenky dobrého pití na uvítanou.

Uvnitř domu

Zdání klame. Z venku blok budov nevypadá tak rozsáhle, uvnitř se jedná o hromadu uliček, místností, zákoutí. Kilometry cest vedou z jednoho konce na druhý a propracovaný systém nenápadných značek dokáže zasvěceného dovést, ale cizince dokonale ztratit.

V jižním křídle jsou soukromé komnaty personálu. Tam je vstup plně zapovězen. Pokud se povede přece jen někomu projít, stává se tím dle nepsaných pravidel zaměstnancem. Vykoupit se může kilem zlata. Každý z personálu má nárok z každé utracené mince na provizi. Poněkud nešťastné je to, že denní nájem je až dvakrát vyšší, než kolik si průměrný člověk vydělá. Kasino tak má doživotní přísun zaměstnanců.

V západním křídle jsou pokoje hostů. Jejich klid střeží zvláštní sorta personálu. Každý host má hned při vstupu nárok na vysokou číši růžového perlivého moku. Jedná se o speciální lektvar, který otupuje smysly a odbourává hranice. Snadno se tak lidé obírají a ještě mívají problém s pamětí, aby si přesně vzpomněli. Skoro desítky hostů jsou natolik v dluzích, že už jsou skoro komparz a vějička na další duše.

Ravnburský pětiboj

Jedná se o zakázaný hazardní sport, provozovaný hojně ve vybrané společnosti. Ovšem tajně. Obvykle čítá: korbel dračích slz, co pálí jak čert, na ex, páka s hromolukem, hod dýkou na terč z 20 kroků, zápas v boxu a nakonec ruská ruleta v podobě pití decky zelené kořalky – jen jedna je destilát, zbytek silný jed. Jen ten co přežije, je vítěz. Zatím v kasínu vždy překvapivě vyhrál Hrabivec, ostatní soupeři si vybrali sklenku s jedem, dostali-li se do finální disciplíny. Teda vybrali. Šlechta obvykle za sebe posílá šampiona.

Z pětiboje je možné kdykoliv odstoupit. Za každé kolo, které vám chybí k ruletě, se platí pokuta 250 zlatých, nebo propadnutí šampiona ve prospěch kasína. Pouze v případě smrti se poplatek odpouští. Většinou se koná každý den jedno kolo, ale jsou známa klání, která trvala jediný den, anebo i měsíc.

Cizí postavy

Kaprál von Laurent

Bývalý důstojník armády, který se zde objevil jako šampión. Byl tak krásný a šarmantní, že učaroval Šintráně. Tehdy to bylo zvláštní klání, protože to poprvé v dějinách vypadalo, že by vyhrál šampión. Proto Hrabivec rozhodl nechat namíchat jed zvaný Černá smrt. To, že přežil, je vlastně dodnes pro Hrabivce nepochopitelný jev. Říká se potajmu, že jeho lahvičku vyměnila za lektvar Hlubokého spaní, kdy vypadal jako mrtvý. Ale za pár dní se probral.

převor Oldřich z Dubu

Každou neděli ráno, podle tradice starých i nových bohů se všichni sejdou na nádvoří uprostřed komplexu. Tento bývalý mnich z ohromného sudu tahá papírky se jmény někoho z obyvatel. Toho koho vytáhne dostává šanci vykoupit se nesvobody zde. Stane se na týden osobním asistentem Hrabivcem a na konci sedmého dne jeho duše propuštěna. Každý se snaží být vylosován v naději úprku. Někteří dokonce podplácí převora, aby vybral jeho, nebo dal jejich jméno do sudu vícekrát. Pravdou je, že Hrabivec toho člověka ustanoví správce točivých schodů. Na konci sedmého dne pověří osobu otevřením dveří dole a odchodem na svobodu. Do komnaty s drakem. Jakmile zavře za sebou nešťastník dveře, projde krátkou chodbičkou přímo na porážku.

nájemný vrah Ghu’bart

Původní cíl jeho úkolu bylo zabít majitele kasína. Ovšem netušil, co ho čeká a nástrahy do chytili tak, že dneska je na tom tam, že jej Hrabivec posílá na jiné nepohodlné hosty.

mladý drak Skrt-ske-g-hur-cajl-te

Již se zde narodil. Jeho celou je jeskyně asi 20 metrů pod domem. Vedou do ní malé točité schody a o existenci dveří na konci schodů ví jen hrstka vybraných. Je držen na řetězu jako výhra pro toho, kdo jednou přijde a přehraje Hrabivce v Ravnburskem hazardním pětiboji.

Šintrána

Žena s nohama abnormálně dlouhýma. Každý pramen vlasů má jinou barvu a když se roztočí v kole, je okolo ní nebezpečný vějíř barev. Při delším sledování dokáže jednoho tak oblbnout, že se chová jak ovce jdoucí na porážku. Dokonale toho zneužívá. Bere z proher návštěvníků provizi 25 %, a tak vyhraje jen ten, kdo ji vážně zaujme. Dokáže plně odhadnout vaše myšlenky, a hru a obehrát ji tak není téměř možné. Její tajné přání je mít miminko. Nabídne za svoji výhru a tím svobodu někdo cenu nejvyšší?

Hrabivec z Dolů

Nejmenší trpaslík na světě. Teda co se týká velikosti. Vypadá, že neumí do pěti počítat. Vlastně on neumí. Ani číst. Ale pokud mu podáte váček a řeknete, že v něm je 30 zlatých, tak jen zatřesením pozná, že lžete. Na vše ostatní má kupu nohsledů. Vlastně obecně se o něm moc neví. Jen se o něm tajně šušká, že prý je malý všude, až na jeho ješitnost.

Zápletky

  • Štítové znamení se v noci záhadně ztratilo.
  • Na majitele podniku byl spáchán nepodařený magický atentát. Místo jedné nohy má supí pařát, místo uší buvolí rohy, na zádech ostny, postavy jsou najaty najít toho, kdo to provedl.
  • Postavy jsou najaty, aby v kasínu našly jistou osobu a eskortovali ji pryč.
  • Postavy jsou najaty, aby provedly atentát na majitele.
  • Postava, či někdo jí blízký byl nominován za šampiona na pětiboj.
  • Drak? Cože, ve městě je někde drak? Draci neexistují, ale co ten hrůzný řev ve stokách?