Ravnburgh: Dům U Stříbrných nůžek

V domě U Stříbrných nůžek je vetešnictví, které má svá nejlepší léta dávno za sebou a které má ve sklepě dost výbušné tajemství …

Jak se postavy mohou do domu dostat

 • Postavy se do domu mohou dostat náhodou, když je někdo pošle na špatnou adresu („Třetí dům v Plátenické ulici … ale vlevo nebo vpravo? A od kterého konce? Proklatý skrček …“).
 • Někdo pro postavy něco u vetešníka nechá, aby si to později vyzvedly, až se dostanou do města … zatímco on musí odcestovat.
 • Dozvědí se, že přestože většina toho v obchodě je skutečně veteš, vetešník by měl mít i nějaký předmět, který by se jim hodil.

Situace v domě

Když postavy vstoupí do ztemnělého obchodu, zaskočí je ticho v domě. Dům je zatuchlý, voní starou kůží, vlhkostí, plísní a starobou. Všude kolem nich jsou regály, stoly a skříně plné nejpodivnějšího ošuntělého zboží, zrezlých nářadí a záplatovaných a vyspravovaných kusů oblečení. Na vaše zavolání nikdo nereaguje a celý obchod vypadá opuštěný. Když se postavy rozhlédnou kolem, zahlédnou otevřené dveře do sklepa a tlumené hlasy odněkud zespodu. Celý dům je jinak tichý a prázdný.

Pokud usoudí, že vetešník jen pro něco zašel do sklepa a zamíří pro něj, pak poté, co sejdou do sklepa, pohled, který se před nimi naskytne, je donutí, aby se okamžitě ukryli za některým z regálů u schodů. V jedné ze stěn sklepa ční ohromná díra, za kterou následuje tunel vedoucí někam pryč z domu. Všude kolem se válí hromady vykutané hlíny a kopáčské nástroje. Uprostřed místnosti je asi tucet sudů s černým střelným prachem a podle všeho jich tam stálo mnohem víc. Skupina mužů v černých pláštích a maskách na obličejích, stěhovala sudy do tunelu, zatímco jeden další připravoval doutnákovou šňůru a dva další se o něčem hádali (to byl ten tlumený rozhovor, který postavy slyšely nahoře).

O co tu u všech ďasů jde?

Skupina maskovaných mužů si vybrala dům kvůli jeho poloze. Uplatili starého vetešníka, jehož obchody šly od desíti k pěti, aby se díval jinam a nikoho nepustil do sklepa. Vetešník ale toho dne potřeboval odejít na nějakou obchůzku a nechal obchod (kam stejně nikdo nezavítal, jak byl den dlouhý) nestřežený a nezamčený. Díky tomu se postavy staly svědky toho, jak dokončují svůj zákeřný plán. Jejich tunel ústí v jiném sklepení, kam nyní nosí dost střelného prachu, aby to srovnalo se zemí skoro celý blok … a podle připraveného doutnáku ho chtějí brzy zapálit a nechat explodovat.

Kdo jsou tajemní muži?

To záleží na vaší konkrétní hře a tom, jakou scénu byste rádi viděli. Několik nápadů:

 • Muži jsou agenti Rudé perly, vyzvědačské sítě ve službách Dayhavenu, hlavního rivala Ravnburgu, a připravují se vyhodit do povětří zasedání městské rady, kde by měl promluvit i zástupci Lochbearerů …
 • Muži jsou žoldnéři, kteří dostali skrze prostředníka zaplaceno, aby vyhodili do povětří průčelí domu U Dvou srdcí … prostředník jim to zatajil, ale cílem je, osvobodili to, co se ukrývá uvnitř z bezvěkého vězení …
 • Muži jsou hansovní agenti a chtějí vyhodit do povětří městské sídlo Lochbearerů ve chvíli, kdy se tam odehrává výroční ples, a prakticky všichni členové rodu jsou přítomni …
 • Stejný ples má motivaci vyhodit i Geoffrey Sibbel, mladý šlechtic a zhrzený milenec Henry Lochbearea, dědice rodu, který jej odkopl ve prospěch ještě mladšího jinocha … ale to se přepočítal, protože Geof­frey využil otcových peněz a připravil ďábelskou odvetu …
 • Spiklence vede Gregory Lochbearer, který chce vyhodit do povětří hanzovní síň a zabít většinu cechmistrů; v různých úkrytech ve městě jsou připraveni ozbrojenci ve službách rodu, aby provedli ve městě převrat a obsadili ho, než vyjde slunce …

Bangy!

 • Jeden z mužů v maskách postavy zahlédl!
 • Na schodech se ozval dusot škorní! Vrací se vetešník? Dorazili další spiklenci! Za několik okamžiků zůstanou postavy uvězněny mezi oběma skupinami!
 • Jakmile vyšli ven z budovy, sesypali se na ně městské stráže, které je považují za spiklence!
 • Jedna z luceren osvětlující scénu se převrhla! Zaslechli jste syčení, jak se vznítil rozsypaný střelný prach. Máte jen okamžik, než to celé vyletí do povětří!