Ravnburgh: Elfův dvůr

Před necelým čtvrtstoletím přišel do města podivný cizinec – elf – a navíc i mistr temných nauk. Koupil si patrový dům a byl mu udělen status měšťana. Nikdy se neangažoval ve společenském životě a nikdo o něm nevěděl, kde bere peníze na tajemné pokusy, které prováděl za kamennými zdmi svého domu. O těchto pokusech ale věděli všichni. Za úplňku se za skleněnými okny rudě blýskalo, noční chodci občas z otevřeného okna zaslechli podivný nelidský hlas. Když už toho sousedi měli dost, požádali městskou radu, aby zakročila. Elf byl krátce souzen a druhého dne upálen. S jeho smrtí však potíže sousedů neskončily, ba právě naopak. Od té doby se v okolí domu občas zjevují ohniví raraši a za nocí ulicí drkotá černý povoz. A vše se ještě zhoršilo, když přišel ten nový majitel …

Novým majitelem se podle účetních knih na radnici stal jakýsi Frederik z Ostenstadtu. Nikdo ho ve městě neznal a byl viděn snad jen jednou. Od té doby se v okolí domu dějí podivné věci s ještě větší intenzitou- černé spřežení drkotá s železnou pravidelností při každém novu a úplňku, raraši už málem zapálili jeden dům a jejich noční reje už zranily mnoho pozdních chodců. Nakonec se kolem Elfova dvora utvořil okrsek neobývaných domů.

Jak se postavy mohou dostat do domu

  • Při nočním podniku se dostanou do spárů skupinky impů a vrata do dvora budou náhodou otevřená.
  • Postavy se stanou vlastníky jednoho z domů v okolí, který koupily od bývalého majitele hluboko pod cenou, nedbaje jeho děsuplných historek. Události je pak donutí jednat.
  • Sousedi si řeknou, že toho bylo dost a požádají městskou radu, aby zjednala bezpečí. No jo, ale koho tam poslat, abychom neriskovali život vlastních chlapů?

Okolí Elfova dvora

  • V okolí se každou noc zjevuje 2k4 ohnivých rarachů. Metají okolo sebe ohnivé koule a poletují vzduchem. Vypadá to, že jsou spíš zvědaví, než že by chtěli někoho cíleně zabít.
  • Za úplňku a novu se v ulicích dá potkat černé spřežení vyjíždějící ze tmy. Je taženo párem černých koní. Nikdo neví, odkud se tento vůz bere, je ale jisté, že své noční vyjížďky končí právě ve dvoře.

Dům samotný

Dům je patrová kamenná budova s okny do ulice v prvním patře, mázhausu tedy nejsou okna do ulice žádná, jen do dvora. Dům je orientován delší stranou do ulice. Zhruba uprostřed domu je brána do dvora. V domě jsou následující místnosti, ve vaší podobě se pak mohou objevit místnosti i další. Za domem je ještě dvůr ohraničený zdí.

Dvůr – dva stromy, studna a dvě kůlny. V jedné je všelijaké haraburdí, v druhé pak 2k3 prasat.

Kuchyně – dvě ženy připravují jídlo. Nemluví a očividně se bojí. V rohu jsou kamna, na dřevěné desce pod okny pak na několika talířích stydne maso.

Chodba – schody vedoucí nahoru a dolů, v prvním patře pak pouze dolů. Na půdu se ale nějak musí dát dostat …

Ložnice (1. patro) – velká postel, komoda a lustr s nyní vyhaslými svíčkami jsou jediné vybavení této místnosti.

Knihovna (1. patro) – obsahuje velké množ­ství titulů, od historie přes biologii až po magii.

Předsíň (sklep) – komoda s pár svazky.

Jídelna (sklep) – stůl pro sedm lidí, tři židle na každé straně, jedna v čele. Trojice kultistů právě jí.

Noclehárna (sklep) – na zemi leží nějaké matrace a povlečení. Devět kultistů si potichu povídá, jí a odpočívají.

Místnost s démonem (sklep) – vrchní kultista, zjevně pán domu, rozmlouvá s démonem stojícím v pentagramu. Ptá se ho na různé otázky, většinou bez odpovědi. Pokud je pentagram narušen, démon se z něj může dostat do naší sféry. Pokud se tak stane, útočí od pohledu. Démon byl právě vyvolán, je tedy ještě slabý, ale vinou nezkušenosti vyvolávače rychle nabírá sílu. Potom pro něj nebude ani pentagram zábranou …

Komplikace a události po odehrání

  • Vůdce kultistů byl vysoce postavený měšťan. A teď tam leží na zemi a z hluboké rány mu uniká život. Co teď? Pohodit jeho mrtvolu někde, aby se ráno našla a nikdo se tak nic nedozvěděl? A co udělají Páni Citadely, když se k jejich uším dostane tato děsivá zvěst?
  • Co se stane, když nebude dům řádně zbaven prokletí? Odkud se brali ti podivní ohniví raraši? A co se stane, pokud bude proveden příslušný rituál a i přesto se podivné věci nepřestanou dít?
  • Krátce po událostech se v okolí zase začne objevovat tajemné černé spřežení. Odkud se bere a kam jezdí?
  • Určité důkazy nasvědčují, že kultisté byli napojeni na Rudou perlu, a tedy i na město Dayhaven (lze kombinovat s komplikací č. 1).
  • Kam vlastně zmizely všechny ty knihy a pomůcky k provádění temných rituálů?