Svět Trives

Současný kolektivní článek byl pokus vytvořit smysluplný svět na základě automaticky generované mapy. Použili jsme pro náš pokus Azgaar’s Fantasy Map Generator.

V něj jsme vytvořili jsme náhodným kliknutím svět Trives, který se nachází poměrně daleko na severu. Říše na severu jsou velké, ale většina jich je prázdná, studená a tvoří je tajga, březové lesy a mokřady. Státy na jižní straně kontinentu jsou mnohem mocnější, přestože na rozlohu nejsou tak velké (zasahují totiž níž do mírného pásu). Je to fantasy svět a magie je v něm významně přítomná, stejně jako monstra jako draci, gryfové a jednorožci. Kultury a náboženství byly náhodně vygenerovány, rasy byly na autorech, ale rada byl, aby se drželi na rozumné míře. Pokud by někdo přidal rasu do světa, pak existuje pro celý kontinent… a pokud každý z autorů přidá tři, tak skončíme s desítkami ras, což není ideální. Nechali jsme to na jejich odhadu.

Pravidla, která platila pro tvorbu:

  • Každý si mohl vybrat jeden stát a popsat ho v rámci světa nejvýše na 1 stranu A4 (písmem Arial velikosti 10).
  • Autoři měli používat materiály a prvky z již vytvořených částí světa a nepopírat, co již bylo vytvořeno. Pokud více států sdílelo stejnou kulturu nebo náboženství, neměli se bát spolupracovat a vytvořit je společně.
  • Autoři budou určitě rádi za zpětnou vazbu a nápady. Zkuste být co možná nejvíc konstruktivní a pomoci autorům na základě vašich komentářů příspěvky vylepšit, pokud o to budou stát.

Podařilo se nám vytvořit něco zajímavého z náhodně vytvořeného světa? Podívejte se a posuďte pro sebe!

Seznam příspěvků:

  • Blanlandská republika (Vaarsurvis)
  • Darbyslandianská unie (Cor)
  • Chilmondijská diecéze (Ecthelion)
  • Tagelterijské království (ilgir)

Ilustrace

Politická mapa

Trives: Politická mapa

Geografie

Trives: Geografická mapa

Náboženství

Trives: Mapa náboženství

Kultury

Trives: Mapa kultur