Dračí ostrovy: Hoy

Lodě blížící se k ostrovu mohou už zdálky vidět vysoké světlé útesy. Kopcovitý povrch ostrova je pokryt koberci zelené trávy, ve vyšších polohách nachovými trsy vřesu, jen sem tam se uchytil nějaký keřík nebo mořským větrem ošlehaný strom. Na pahorcích jsou vidět stáda ovcí na loukách ohrazených kamennými zídkami. Pokud se námořníci přiblíží ke břehům mohou rozeznat i postavy pastýřů, kterak hrozí proplouvajícím plavidlům pěstí.

Ostrov Hoy

Osídlení ostrova tvoří několik kamenných klanových usedlostí. Jejich náčelníci tvoří radu, která řídí veškerý život na ostrově. Zdroje tu jsou totiž omezené a je tedy třeba přesně plánovat jejich spotřebu a tím i životy obyvatel – počty ovcí, budování nových domů, uzavírání manželství. Proto se také komunita ostrovanů dobrovolně izoluje před světem, aby své území ochránila před nežádoucími vlivy zvenčí. Takový je na Hoy obyčej už od dob praotců, kteří sem přišli před mnoha pokoleními. To vše pod ochranou Pána moří, kterého na tomto ostrově dosud živě uctívají, aniž by to bylo jinde všeobecně známo.

Jen jedenkrát ročně rada vyšle vybrané muže na člunu na některý ze sousedních ostrovů vyměnit vyhlášená ovčí rouna, vlnu a případné vzácné úlovky z moře za věci, kterých se na ostrově nedostává – semena, sazenice, kovové nástroje, zbraně apod. Čas od času se také stane, že někteří z mužů se rozhodnou na ostrov z různých důvodů nevrátit. A cesta zpět jim pak bývá pro tuto zradu zapovězená pod trestem smrti.

Většina námořníků, kteří se plaví kolem Dračích ostrovů, tak už ví, že přistávat na tomto ostrově je ztráta času a nebezpečný podnik. Obyvatelé ostrova jsou prchliví a neváhají na cizince zaútočit. Na nabídky obchodu nebo přátelství reagují apriori odmítavě a pokud si příchozí nedají říci, budou zahnáni silou zpět na moře. Jelikož není známo, že by ostrov skrýval nějaké větší bohatství, většina lodí se mu vyhýbá obloukem.

Jména klanů: Craigie, Tulloch, Leask, Tait, Hercus, Hay, Leith, Cormack

Možné zápletky

  • Loď, na které plují postavy je bouří vržena na mělčinu pod útesy. Je třeba vyjednat dohodu s nepřístupnými obyvateli ostrova, která umožní opravu lodi a bezpečné odplutí. Náčelník nejbližší osady bude souhlasit za podmínky, že námořníci neopustí pláž, kde ztroskotali. Věc se zkomplikuje, když někteří členové posádky dostanou chuť na skopovou pečeni a vypraví se na pastviny.
  • Postavy v Ravnburghu nebo případně na jiném z Dračích ostrovů narazí na Oswyna Leaska, ostrovana z Hoy. Ten se vydal i přes zákaz rady náčelníků do světa, aby našel lékaře ochotného vypravit se s ním na ostrov. Zákeřná nemoc zabila dvě z jeho dětí a tři další se už nakazily a mají před sebou jistou smrt. Oswyn se rozhodl, že se raději stane psancem, než aby nechal své ratolesti napospas chorobě. Výprava na ostrov se musí udát v utajení a Oswyn poté odjede s postavami zpět a stane se vyděděncem. Nebo se postavy pokusí Oswyna zastat před samotnou radou a vyjednat mu pardon?
  • Jerome Everard, knihovník kapitulní školy svatého Leonarda, nabídne družině odměnu, pokud se vydají na ostrov Hoy opsat runy, které jsou na podstavci sochy Pána moří v jedné z klanových osad. Jejich získání je klíčem k rozluštění záhad spojených se svatyní na ostrově Ægirsker ve městě.
  • Na ostrově Hoy prý chovají jedno speciální plemeno ovcí. Jejich rouno má prý barvu zlata a pergamen z nich se používá na zaznamenání těch nejsložitějších magický formulí. Je to však velmi nedostatkové zboží. Reynold Poff, jeden z učenců ze Všelátné čtvrti osloví postavy s nabídkou odměny za to, že mu takovou kůži dodají. Když se postavy z ostrova vracejí i s kořistí, dozví se, že Reynold byl obviněn ze spolupráce s Rudou perlou. Brzy po zatčení zemřel v cele. Rouno může být v rukou postav inkriminující předmět, na druhou stranu jeho cena je tak vysoká, že se možná vyplatí jej propašovat a najít ve městě či okolí jiného kupce.