Dračí ostrovy: Rodina

Toto malé souostroví tvoří velký ostrov Otec, menší ostrov Matka a okolo nich pak jejich pět malých dětí. Ostrov slouží jako stanice pro mezipřistání lodí. Městečko La Barre nabízí zdroj pitné vody a možnost doplnit některé základní potraviny a provést nezbytné opravy. Obyvatelé ostrova se věnují chovu ústřic, který probíhá v mělkém a chráněném průlivu mezi ostrovem Otec a Matka.

Ostrov Rodina

Chaluhová zátoka

Hluboce zakrojená zátoka na jižním pobřeží je místem, kterému se lodě vyhýbají. Dno je mělké, ale postačující ke kotvení větších lodí. Nicméně voda je plná provazců dlouhých chaluh, které se mohou namotat do kormidelního ústrojí. Pak nezbude než vyslat potápěče do vody, aby loď znovu uschopnili k plavbě. Už jen teplota vody stačí k tomu, že najít dobrovolníka na tuto práci nebude snadné. A to ještě jen málokdo tuší, že na dně číhá na neopatrnou kořist zvědavá chobotnice s třímetrovými chapadly.

Jeskyně ulit

V západním útese ostrova čnícím mezi dvěma hluboce vykrojenými zátokami je hluboká jeskyně. Na její dno moře vyplavuje ulity mrtvých měkkýšů, zejména místního zvláštního druhu škeble, jejíž schránka má tvar lidského ušního boltce. Dostat se do jeskyně vyžaduje velké umění při plavbě na člunu. Ten, komu se to podaří si může odnést z jeskyně suvenýr v podobě malých lastur. Kdo se postaví až na konec jeskyně, tam kde už nejde slyšet příboj ani vytí větru, a vydrží tam v naprosté tmě, může zaslechnout zvuky z místa, kam někdo položil škebli z jeskyně. Lastura takto vydrží poslouchat do nejbližšího úplňku nebo novu.

Přístaviště La Barre

V městečku je pár dřevěných mol, krčma, budova správce přístavu a domky několika málo rodin, které mají živobytí z proplouvajících lodí. Kotviště je momentálně prázdné, kromě lodi Endurance, která tu již stojí několik týdnů. Ostatní lodě se však již o ní doslechly a začali se přístavišti vyhýbat, což má neblahý vliv na místní obchod. Obyvatelům dochází trpělivost a rádi by se problému zbavili – stačí za odlivu uříznout kotvu nebo prostě loď zapálit. Správkyně přístavu Cecily Battle k tomu však zatím nechce dát svolení, jelikož takový akt by mohl být považován dle práva za pirátství, které je hrdelním zločinem.

Po zakotvení Endurance vyslala Cecily k lodi místního lodivoda Toma Stonera, aby se poptal posádky na jejich trable. Bylo vidět, že vystoupil na palubu a pozdravil se s kapitánem. Jenže zpátky na břeh už se nevrátil.

Karavela Endurance

Loď s vyvěšeným praporem signalizujícím karanténu připlula v noci před minulým úplňkem. Podle insignií jde o loď ravnburské hanzy, která se vracela z plavby zpět do města plná zboží. Vlajka je už značně potrhaná větrem, loď samotná také nese známky toho, že není příliš udržovaná – lana jsou povolená, ráhna svěšená, plachty nedbale svinuté. Některé dřevěná součásti lodi by potřebovaly opravit. Podezřelé je také to, že na takeláži lodi neposedávají žádní ptáci, jak je obvyklé. U pravoboku směrem k přístavu kotví malý člun s vesly složenými na palubě, kde se již nachází hluboká louže mořské vody. Na palubě už nebylo několik dní vidět živé duše, z okénka kajuty na přídi jde však každý večer vidět mihotavé světlo svíčky.

Pokud se postavy odváží na palubu, zjistí, že posádka se nakazila jakýmsi cizokrajinným morem. Mrtvoly námořníků v různých fázích rozkladu a s ošklivými rudými hlízami po těle se povalují po celém podpalubí. Pokud vředy něco naruší, vyletí z nich spory jejichž vdechnutím se nákaza šíří. Kapitán Jerome Hakebourne a lodivod Tom Stoner se zabarikádovali ve skladu potravin a rozhodli se, že přečkají, než zbytek nakažené posádky zemře. Během toho, co však poslouchali nářky v bolestech umírajících námořníků tak trochu ztratili rozum a nejsou schopní odhodlat se k opuštění lodi, dokud mají zásoby jídla a vody. Hystericky se brání, nechtějí nakazit nikoho dalšího ať už na pevnině nebo na jiné lodi. Sami však příznaky nejeví.

Zápletky

  • Karavela Endurance vezla na palubě dokumenty důležité pro boj s agenty Rudé perly v Ravnburghu. Hanze se však donesly zprávy, že kotví už několik týdnů v La Barre pod karanténou. Družina je vyslána, aby listiny co nejdříve a za každou cenu přivezla zpět.
  • Loď, na které pluje družina za důležitým úkolem na jiném z Dračích ostrovů musí kvůli nezbytným opravám zakotvit v La Barre i přes obavy z nákazy. V městečku je svědkem hádky obyvatel se správkyní přístavu o tom, co dělat dál s nakaženou lodí. Je jasné, že místní obyvatelé brzo vezmou věc do vlastních rukou bez ohledu na názor autority. Družinu osloví manželka Toma Stonera s žádostí, zda by se nevydali na loď zachránit jejího manžela. Kdo jiný než on, může dávat každou noc signál zapálenou svíčkou, že na lodi je ještě živý a zdravý člověk?
  • Rudá perla se dohodne s Pirátským bratrstvem na sabotáži stanice Hanzy na souostroví. Pirátský kapitán však zdejší vody vůbec nezná a neopatrně manévruje v Chaluhové zátoce, čímž dojde k poškození řízení lodi. Nenápadná akce, která měla proběhnout v noci je tedy prozrazena. Postavy se v tu dobu nacházejí v La Barre a jsou vyzvány správkyní, aby se dle platných zákonů zúčastnily úderu proti pirátské lodi.