Drakkar #76

Dračí ostrovy

Pro 76. číslo Drakkaru jsme opět zorganizovali kolektivní článek, který rozšiřuje malé prostředí, které vzniklo kolem města Ravnburgh. Autoři měli za úkol vybrat si jeden z Dračích ostrovů, které se od města rozkládají ve směru na půlnoc a popsat je. Na některých z Dračích ostrovů má základny a ukryté přístaviště pirátské bratrstvo, které přepadá lodě plující pod ravnburskými i hanzovními vlajkami. Pod černými plachtami zdobenými vyobrazením chobotnic a krakenů (znaky zdejších pirátů) se různé pirátské lodě a skupiny plaví kolem obchodních tras a jsou postrachem všech námořníků. Tyto ostrovy můžete přidat prakticky libovolně či náhodně do probíhající kampaně.

Dračí ostrovy: Arlyne

Střed ostrova Arlyne pokrývá starobylý hvozd, sestávajícího se z unikatního druhu stromu, který nikde neroste. Jejich dřevo je pevné a krvavě rudé barvy, a tudíž je z něj vyráběn nábytek, který je velmi žádaný mezi ravenburskými šlechtici a měšťany. Na...

Dračí ostrovy: Hoy

Lodě blížící se k ostrovu mohou už zdálky vidět vysoké světlé útesy. Kopcovitý povrch ostrova je pokryt koberci zelené trávy, ve vyšších polohách nachovými trsy vřesu, jen sem tam se uchytil nějaký keřík nebo mořským větrem ošlehaný strom. Na pahorcích...

Dračí ostrovy: Keutila

Obyvatelé ostrova Keutila jsou vrásčití, nedůvěřiví a chudí - takhle daleko na sever žádné obchodní cesty nevedou, a jediná místní obživa je lov žraloků, namáhavá, nebezpečná a nepříjemná práce. Maso severských žraloků je jedovaté, a musí se nechávat dlouhé měsíce...

Dračí ostrovy: Molagan

Temně šedé skály ostrova ohladil vítr do podivných tvarů, pozvolné stráně zarostlé vysokou bledou travou přecházejí v kamenité pláže. Míle a míle temných oblázků a vyvržených hnijících chaluh, mlhy, plískanice, všudypřítomné kvílení větru. Molagan, ostrov krvavého jantaru. Před lety tu...

Dračí ostrovy: Rodina

Toto malé souostroví tvoří velký ostrov Otec, menší ostrov Matka a okolo nich pak jejich pět malých dětí. Ostrov slouží jako stanice pro mezipřistání lodí. Městečko La Barre nabízí zdroj pitné vody a možnost doplnit některé základní potraviny a provést...

Dračí ostrovy: Skagg

Černý kužel tyčící se nad modří mořské hladiny, z jehož špičky se čas od času vyvalí dým a celý ostrov se zachvěje slabým zemětřesením. Vrahové, zloději, zrádci, ale také dlužníci nebo lidé, kteří se prostě zprotivili mocným, jsou posíláni z...

Dračí ostrovy: Strážní věž Winchesil

Poté, co arlatští velekrálové před dvěma sty lety upevnili svou moc na jihu, zřídili na Dračích ostrovech Strážní věže, které měly chránit říši před invazí ze severu a nájezdníky z moře. Každou z dvanácti strážních věží dostal do dědičného držení...

Ravnburgh: Lodě a námořnictvo

Tento článek se věnuje lodím, které se používají v okolí Ravnburghu v době, která zhruba odpovídá rané renesanci po vynálezu střelného prachu a knihtisku, ale před vynálezem muškety. V našem světě je to víceméně období odpovídající husitským a burgundským válkám, především ale italským válkám mezi lety 1494 až 1559.

Ravnburgh: Válečnictví rané renesance

V tomto článku je popsáno, jak by mohlo vypadat válčení, bitvy a válečnické řemeslo v době rané renesance a světě Ravnburghu.