Dračí ostrovy: Keutila

Obyvatelé ostrova Keutila jsou vrásčití, nedůvěřiví a chudí - takhle daleko na sever žádné obchodní cesty nevedou, a jediná místní obživa je lov žraloků, namáhavá, nebezpečná a nepříjemná práce.

Maso severských žraloků je jedovaté, a musí se nechávat dlouhé měsíce fermentovat, než se stane pouze nechutné, jejich tuk je však relativně cennou surovinou a tři malé osady tak jsou již z dálky cítit nezaměnitelným močovinovým zápachem místních sušíren.

Ostrov Kuetila

Poptávka po oleji však s každým rokem klesá, a poslední dřevo vhodné ke stavbě opravě rybářských lodíbylo nadobro vykáceno - nad černými čedičovými útesy Keutily se vzpínají jen spousty bělavých břízek. Bylo zde tradicí vysílat mladé rybáře do světa, odkud si měli přivést zkušenosti a manželky - poslední dobou se však mladí již nevrací.

Keutila je sice takřka pustá, ale je také známá všem mořeplavcům souostroví - staré, pohanské legendy totiž vypráví o králi trolů, který zde měl kdysi svůj dvůr. A byť z ohromných věží zbyly již jen ruiny, sám prý není mrtvý, pouze lstí uvězněný v hlubinách, a rozpálený vzteky do běla čeká na příležitost se pomstít proradnému rodu lidí. Na jižní straně ostrova, v zátoce plné rozeklaných skalisek a nebezpečných proudů, se skutečně nad dlouhým fjordem, který se jako puklina zarývá do nitra vysokých černých útesů, tyčí fantaskní kamenné věže a brány a nad třpytícími se ledopády občas stoupá z hlubin země kouř a síra - dle místních jasné varování před vztekem, který krále trolů stále spaluje. Děsivé příběhy, které svým podivně zpěvným nářečím místní návštěvníkům vypráví, jsou však nejen lidovou tradicí, ale také pokusem zabránit odhalení třinácti mrtvol, které jsou na skaliscích zátoky zmítány proudy. Výběrčí daní se svou družinou zde byla nalákán do pasti a v přílivu se utopili do jednoho - spolu s místním pastorem, který je do pasti vedl. Malinký modrý kostelík stojící nad léčivými prameny, které se pod ním vrhají v desítkách vodopádů dolů k moři, tak je momentálně obýván pouze chechtajícími se racky a zamračenými albatrosy.