Dračí ostrovy: Strážní věž Winchesil

Poté, co arlatští velekrálové před dvěma sty lety upevnili svou moc na jihu, zřídili na Dračích ostrovech Strážní věže, které měly chránit říši před invazí ze severu a nájezdníky z moře. Každou z dvanácti strážních věží dostal do dědičného držení jeden z vybraných rytířů říše, kteří přísahali, že napříště budou chránit severní hranice Arlatu.

Strážní věž Winchesil

Za poslední dvě století moc velekrálů zeslábla a říše se rozpadla na de facto nezávislá království, hrabství a městské státy, jak je známe dnes. Na severní hranice se zapomnělo v sérii válek o moc, které zuřily v jádrových oblastech. Strážní věže bez podpory říše, nových lodí a posádek postupně zpustly a staly se jen volným spojenectvím malých vládců, kteří vládnou svým věžím na pustých a skalnatých ostrůvcích bičovaných větry, které s bídou nesou nějakou úrodu. Jejich přístavy, vybudované, aby se v případě potřeby mohly stát kotvištěm větších flotil, zničily bouře nebo je zanesl písek a bahno. Postupem času některé věže zpustly, nebo byly vypáleny nájezdníky nebo piráty. Ze všech dvanácti jen věže Winchesil, Saversham, Rye, Weald a Forthwich ještě stále stojí a vlastní je potomci rodů jejich původních majitelů. Z nich Winchesil byl vždy sídlem jejich rady a jejich rod byl považován za vůdce jejich malé flotily, která stále čas od času hlídá průlivy Dračích ostrovů. Ravnburgh i Dayhaven viní Pány strážních věží z pašeráctví a lodě věží Forthwich a Rye byly obviňovány také z pirátství. Páni se brání výsadami, které jim byly před dvěma sty lety uděleny a které je vyjímají z placení cla. Ravnsburské zboží, které zabavili, považují za kontraband poté, co obchodní lodě odmítly prohlídku. Vztahy s hanzou a dalšími mocnostmi jsou vždy poměrně napjaté, ale ravnburské válečné lodě s Pány strážních věží běžně spolupracují při pronásledování pirátů a navzdory napětí na sebe lodě pod vlajkami obou stran nebudou střílet bez dalších provokací.

Winchestil je malý ostrůvek, skalnatý a bičovaný větrem. Kromě trávy tam nic neroste, a kromě stád ovcí a několika roztroušených salaší s mlčenlivými pastevci tu není moc co k vidění kromě věže samotné. Ta chrání přístup do zátoky, kde kotví loď pánů z Winchestilu, stará a otlučená koga Mořská panna, pokud není zrovna na hlídce, nebo nepřiváží zásoby pro všechny na ostrově. Současným pánem věže je rytíř Hugh, zachmuřený a prošedivělý mořský vlk, veterán tuctů šarvátek s piráty a námořních bitev. Je častěji pryč než doma, takže věži samé a její domácnosti vládne pevnou rukou paní Winifred, jeho choť. Když se oba manželé začnou hádat, jsou slyšet po celém ostrově, ale zřejmě mezi nimi určitá náklonnost přetrvává, protože spolu mají osm dětí. Dva nejstarší synové, ve věku dvanáct a patnáct, slouží s otcem už jako plavci na Mořské panně. Winchestil je stranou hlavních námořních tras, ale občas tu lodě zakotví, protože na ostrově je zdroj čerstvé vody a paní Winifred jim umožňuje doplnit zásoby vody výměnou za novinky, které jsou tu vzácné.