Ravnburgh: H. Zelená pevnost

Zelená pevnost, jeden z opěrných bodů městské obrany, v dobách míru trošku přehlížené, který má ve svých základech tajemnou starou svatyni. 

Nad celým městem se vypíná Zelená pevnost. Jméno dostala podle nazelenalé břidlice, ze které je postavena. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvyšší vrchol nad městem s výhledem do okolí, toto místo vždy sloužilo jako pozorovatelna a hláska proti případným útokům z pevniny.

Kdysi se tu snad i nacházela nějaká svatyně a dodnes kolují pověsti, že v hlubokých sklepeních pevnosti je zachována. Povídá se, že šepot toho kamene je slyšet celou pevností a že snad začal mít na vojáky vliv. Dokonce snad prý tu věc a její bohy začali vojáci sami uctívat. Jiní zase tvrdí, že se ztrácejí lidé z cest a ti potom končí jako krvavá oběť tohoto kamene. Kolují i pověsti o pokladech, které zde Hanza má, aby tak byly mimo zdi hamižného města. Nebo o strašlivém žaláři, kde odsouzenci neumírají, ale stále trpí. O chodbách do Brokátové čtvrti nebo na druhou stranu od města.

Nikdo by totiž nevěřil, že na rozdíl od zhýralého města zde panuje přísný pořádek. Posádka donekonečna cvičí na nedalekém Kolišti a kvůli své disciplíně není ani Hanzou využívána v Dobytčích trzích. Ne. Místní posádka má úkol hlídat město proti nezvaným hostům z pevniny, udržovat pořádek na přístupových cestách ze severu k dobytčímu trhu nebo ze západu a případně se bránit do posledního muže, aby nepřítel neobsadil strategickou výšinu nad městem. Právě díky své nepodplatitelnosti (a tím mnohdy i nepoužitelnosti) a díky tomu, že posádka Zelené tvrze je stranou všeho dění, tak Hanza snížila rozpočet tvrze na minimum. Edmund Felbrigg (viz F; pokladník celé městské stráže pod kterou spadá i posádka pevnosti) dělá, co může, aby je alespoň uživil. Pevnost tak vypadá z dálky jako ověšena oběšenci, a přitom se tam jen suší maso ve slaném mořském větru, aby posádka měla co jíst a s čím obchodovat pro přilepšení rozpočtu. Vzhledem ke své poloze a větrnosti je pevnost pro tyto účely velmi vhodným místem. Zdroj vody pevnost nemá, kromě dešťové vody, kterou vojáci z posádky svádějí do podzemních nádrží ze všech jejích střech.

Jediná z pomluv, která je pravdivá, je o bývalé svatyni. Obětní kámen dodnes leží v jednom z četných sklepení, ale jestli je skutečně uctíván, to známo není …

Možné zápletky:

  • Na obětním kameni ve sklepení tvrze je objevena jedním z vojáků čerstvá krev. Kdyby se to dozvěděl zbytek lidí sloužících v Zelené pevnosti nebo městské hlídky, nikdo by sem už ani nepáchl. Je zapotřebí diskrétně zjistit, kdo nebo co za tím stojí, tak aby se tento nález příliš nerozšířil, a proto najmou družinu. A když to praskne, vždy se dá vše hodit na družinu a ta ať se potom hájí, jak chce.
  • Ráno měl Edmund provést kontrolu zásob v tvrzi. Došel k ní, ale nikdo z pevnosti neodpovídal. Jsou snad všichni mrtví? Kdo se teď do tvrze odváží, aby zjistil, co se stalo? Otrávil snad někdo vodu nebo se probralo prastaré zlo z podzemí? A co když je všechny dokonce ovládá?
  • Je doba míru, války jsou daleko a i obchodní cesty nejsou to, co bývaly. Hanza uvažuje o dalším snížení rozpočtu pro Zelenou tvrz. To ale její velitel nesmí dopustit. Je zapotřebí nějakou válku (alespoň zdánlivou) vyrobit a tohoto úkolu by se mohli ujmout potulní dobrodruzi.