Ravnburgh: Hrozby

Trojice hrozeb, které ohrožují stávající stav ve městě nebo jeho existenci jako takovou. Jsou inspirovány „fronts“ z Apocalypse World a fungují podobně. Jejich hlavní funkcí je tak vytváření zápletek pro postavy a zajímavého obsahu pro hráče.

Každou z hrozeb představuje jedna organizace, která má nějaký vlastní cíl (ohrožující status quo ve městě) a postupně se snaží k němu za oponou směřovat. U každé z nich jsou uvedeny akce, které může vést. Ty se postupně stupňují, pokud v nich organizace je úspěšná, a blíží ke svému cíli.

Organizace se budou pokoušet své akce provádět nezávisle na hráčích, ale postavy se doslechnou o jejich výsledcích a mohou se do nich zaplést. U každé akce jsou přímo uvedeny dva příklady, jak postavy přímo do hraní a hrozeb zapojit.

Postavy mohou akcím organizací bránit, a pokud budou úspěšné, pak narušovat jejich plány. Pokud kupříkladu zabrání útočníkům vyhodit do vzduchu městskou prachárnu, pak budou mít obránci Ravnsburgu k dispozici dostatek munice při dayhavenské invazi. Pokud se jim to nepodaří, pak ravnsburská děla odpoví později na útok několika málo výstřely, než jim dojde střelný prach. Některé úspěchy postav mohou další akce organizací úplně vyloučit (donutit organizaci, aby provedla nějaké jiné) nebo oslabit úspěch dalších. Jak přesně se akce postav promítnou do postupu hrozeb, už je na Vypravěči.

Pozn. Ne každá „hrozba“ a organizace musí být nutně záporná – kupříkladu se může stát, že ve vaší hře je naopak stávající podoba města špatná, Hanza (která městu vládne) je zkorumpovaná a zkažená … a návrat vlády do rukou rodu Lochbearerů je naopak správná věc. V tom případě se postavy naopak mohou k „hrozbě“ připojit, podílet se na jejích akcích a pomoci Lochbearerům svrhnout vládu Hanzy.

Rudá perla (cíl: chaos a zmar)

Město Dayhaven je obchodní konkurent Ravnburghu, který soupeří s Hanzou o monopol na námořní obchod. Síť špehů a vyzvědačů, známá jako Rudá perla, vedená Bernardem a Barnabym Foxovými z vesnice Sharprock, je placená dayhavenskými agenty a zlatem. Organizace se snaží vytvořit v Ravnburghu co možná největší zmatek, zkázu a oslabit město na úkor jeho konkurenta.

Možné akce Rudé perly:

Získávat informace pro Dayhaven (špiclovat důležité osoby, získávat informace o síle a připravenosti městských posádek, ukrást informace o obchodech zdejších kupců nebo účetní knihy)

 • Postavy se mohou náhodou připlést do loupeže a agenti Rudé perly se je pokusí zlikvidovat.
 • Agent Perly si postavy najal na získání informací pod falešnou záminkou a místo zaplacení se rozhodne zbavit se svědků.

Potají zaútočit na nějakého důležitého představitele města nebo člena ravnburské Hanzy (pomlouvačnými pamflety, očerňováním, vydíráním, podplácením a podobně)

 • Očerňovaný je přítelem postav, jeho dobré jméno v nebezpečí a hrozí mu zatčení strážemi. Nemá, na koho jiného by se obrátil než na postavy, které požádá o vyšetření, proč se stal cílem takových nekalých praktik.
 • Manželka jednoho z významných obchodníků požádá postavy o pomoc – někdo se zmocnil milostného dopisu, který napsala muži, který nebyl jejím manželem. Nyní jí hrozí, že její nevěru odhalí, pokud je nebude informovat o tajnostech svého chotě. Prosí postavyy, aby milostný dopis získaly a přinesly jí ho zpět, protože má strach ze svého manžela, pokud by se vše provalilo.

Otevřeně zaútočit na nějaké důležité představitele města (jeden agent nebo skupina útočníků se mohou pokusit unést nebo zavraždit některého představitele či jeho rodinné příslušníky, napadnout městskou hlídku)

 • Postavy se připletou k přepadení, při kterém se najatí vrahové pokoušejí zabít vévodu Gifforda. Šlechtic leží na zemi zraněný, jeho osobní strážci mrtvi … dovolí postavy vrahům dokončit jejich špinavou práci?
 • Postavy jsou na návštěvě přítele, významného kupce, a zrovna předaly dárky jeho malým dětem a naslouchaly jejich radostnému výskání, když dům obklíčili vrahové s šátky přes obličej … a rozkazem zabít všechny v domě.

Pokusit se získat nějaké vlivné spojence ve městě (zlatem, vydíráním nebo příslibem informací)

 • Cechmistr zdejšího cechu kontaktuje postavy s prosbou o pomoc – jeho jediná dcera byla unesena a neznámí pachatelé mu vyhrožují, že ji zabijí, pokud nebude při dalším městském zasedání hlasovat pro zdvojnásobení daní (což by vyvolalo ve městě nepokoje a nespokojenost). Postavy mají týden na to, pokusit se dívku zachránit, než dojde k hlasování.
 • Postavám se dostane do rukou důkaz, že jeden z významných radních se nechal koupit penězi Rudé perly a je ve službách Dayhavenu. Co s ním budou dělat? Odhalí jej? Mezitím, než se jim to podaří, budou lovnou zvěří, protože radní sám i Perla použijí všechny dostupné prostředky, aby důkaz získaly zpět.

Pokusit se poštvat proti sobě různé městské organizace nebo cechy, případně Hanzu proti Lochbearerům – z jejich vzájemného soupeření mohou hodně vytěžit (podplácením, očerňováním, nastražováním falešných důkazů)

 • Několik cechmistrů je v noci přepadeno maskovanými muži, kteří nesou erby Lochbearerů. Jeden je zabit, dva zraněni a situace hrozí se nebezpečně vyostřit. Postavy jsou najaty jedním ze zraněných, který nevěří, že útočníky byli loajalisti – mají vyšetřit, kdo za útokem stál.
 • Někdo unesl Winifred Lochbearovou, neteř současného earla, a na místě byl nalezen vzkaz naznačující, že za zločinem stojí Hanza. Ta vše odmítá, ale starý earl volá po návratu své neteře, jinak poteče krev a srovná město se zemí. Situace je jako soudek prachu připravený explodovat při jakékoli příležitosti … a jediné, co by mohlo věci uklidnit, je nalezení unesené neteře.

Pokusit se sabotovat nebo přímo poškodit nějaké důležité ravnburské zdroje (zapálit dřevo v docích, rozbít stroje v tiskárně, zničit zásilku zboží, potopit loď, napadnout a vyrabovat zbrojnici, vyhodit do povětří městskou prachárnu)

 • Postavy se připletou k žhářskému útoku agentů Rudé perly, kteří se řídí zásadou nenechávat žádné svědky.
 • Družina odhalí záměr agentů Rudé perly vyhodit do povětří městskou prachárnu. Při mohutné explozi by zahynuly desítky až stovky nevinných lidí, navíc by takový čin nechal město nechráněné (děla města by zůstala tichá). Postavy musí spěchat, aby plán překazily, není času nazbyt!

Vyvolat nepokoje ve městě, rozpoutat rabování a boje mezi jednotlivými stranami v přípravě na dayhavenskou invazi (jednak jako kouřovou clonu, jednak jako pokus ještě víc oslabit město před útokem)

 • Postavy se mohou zaplést do pouličních bojů, násilností a rabování – jejich vlastní bezpečí a majetky mohou být v sázce. Jejich přátelé mohou být v ohrožení – pokusí se zamířit do oblastí nejhorších násilností je zachránit?
 • Pomohou městské stráži získat ulice a důležité body města opět pod kontrolou? Pokud už proti Rudé perle stály předtím, odhalí její zapojení za oponou a záměr s jakým nepokoje vyvolala?

Obsadit řetězové věže a spustit řetěz přes zátoku, aby dayhavenská invazní flotila mohla vplout do přístavu, vylodit se a obsadit město

 • Na obzoru se objevila dayhavenská flotila a ve městě se rozhořely boje mezi agenty Rudé perly a městskou posádkou. Postaví se postavy na pomoc obráncům, když se nepřátelé vylodí?
 • Pokud měly postavy co do činění s Rudou perlou už předtím, bude jim jasné, že se pokusí spustit řetěz do přístavu (bez něj nemohou lodi přistát) – rozhodující boj o město bude sveden u řetězových věží! Musí si pospíšit!

Pirátské bratrstvo (cíl: obohatit se na úkor města)

Hrozbou ravnburskému obchodu jsou kromě obchodních konkurentů především piráti, kteří přepadají lodě plující pod ravnsburskými i hanzovními vlajkami. Pod černými plachtami zdobenými vyobrazením chobotnic a krakenů (znaky zdejších pirátů) se různé pirátské lodě a skupiny plaví kolem obchodních tras a jsou postrachem všech námořníků.

Možné akce Pirátského bratrstva:

Získávat informace v přístavu o pohybech lodí a jejich nákladech (špiclové vysedávají v hostincích a naslouchají hovorům, vloupávají se do budov cechů a nahlédnou do knih, uplatí správce přístavu atd.)

 • Družina se náhodou dozví, že správce přístavu předává za peníze informace o vhodných cílech pirátům … bude jim to ale někdo věřit? Rozhodnou se tomu učinit přítrž, nebo to nechají plavat …? A vezmou si na svědomí životy námořníků, které tato správcova zrada bude stát?
 • Postavy jsou omylem obviněny z toho, že předávají informace pirátům. Shlukl se kolem nich dav rozčilených lodníků, cestu si k nim proráží hlídka městské stráže a stačí jen jiskra, aby se situace zvrhla do násilí … jak se z této lapálie dostanou?

Přepadat obchodní lodě, které plují do nebo z Ravnburghu, narušovat tak obchod a snižovat zisky zdejších obchodníků

 • Postavy jsou na palubě lodi plující do města, ke které se přibližují dvě pirátské lodě. Kapitán zoufale manévruje a snaží se nepřátelům uniknout, ale loď je pomalá a naložená nákladem. Nejspiše bude třeba bojovat o život!
 • Důležitý předmet, náklad, osoba, nebo ingredience, které postavy nutně potřebují, byly na lodi, kteoru piráti potopili. Toužebně vyhlížené zásoby tak nikdy nedorazí a postavy musí ve spěchu improvizovat …

Spojit síly několika kapitánů a přepadnout velký konvoj chráněný loděmi Mořských vlků (větší riziko, ale také větší zisk)

 • Postavy se plaví na palubě konvoje (ať už jako cestující nebo najatá ochrana lodí) a stanou se součástí bitvy proti spojeným lodím několika pirátských kapitánů, kteří jsou jindy znepřáteleni na život a na smrt … ale nyní společně útočí na vaše lodě ve snaze získat cenný náklad.
 • Napadení chráněného konvoje lodí vyvolalo v Ravnburgu skandál a zděšení. Jedním z těch, kteří při útoku utrpěli, byl také obchodník, který je známým postav – dvě ze tří lodí, které vlastil, byly zničeny. Nemá tak peníze na splacení dluhu, na který nakoupil náklad sukna. Požádá postavy, aby mu pomohl přesvědčit věřitele (rod Kentů), aby mu odložili termín … a pokud neuspěje, pomohli mu rychle peníze získat jedním riskantním podnikem, který má ještě v rukávu …

Přepadat a drancovat pobřežní rybářské vesnice, které často patří pod správu města

 • Postavy jsou v rybářské vesnici na návštěvě v nesouvisející věci, kdy se na obzoru objeví loď, na jejíž plachtě se skví kraken drtící ve svých chapadlech loď – piráti! Pomohou postavy vseničanům při obraně vesnice, nebo nasednou na koně a nechají ves napospas drancování?
 • Piráti přijíždějí pravidelně, aby v odlehlé vesnici vzali všechny zásoby, odvlekli mladé muže do řad svých posádek a hýřili a znásilňovali. Od vrchnosti se vesničané žádné pomoci nedočkají, jejich osada je příliš nedůležitá, složili proto dohromady peníze a rozhodli se najmout dobrodruhy, aby je chránili před piráty.

Vyhýbat se odvetě ravnburských a hanzovních lodí, stejně jako hněvu Mořských vlků

 • Postavy jsou najaty, aby na palubě některé z lodí pronásledovaly pirátské lodě, dohnaly je a donutily k boji. Postavy možná pohání kromě peněz snaha zachránit drahou osobu, kteoru piráti odvlekli – svědkové popisovali pirátskou loď s vyobrazením mečouna na hlavní plachtě. Podaří se postavám nalézt Mečouna, přemoci jeho posádku a zachránit unesenou osobu ze spárů pirátů?
 • Jeden ze zajatých pirátů, který byl odveden do ravnburské šatlavy, má informaci, kteoru postavy nutně potřebují. Má být ale s ostatními lapenými dalšího dne veřejně popraven! Pokusí se jej postavy zachránit a získat informaci, kterou potřebují? Pirát jim ji bude ochoten prozradit jen výměnou za svou svobodu …

Svolat sněm pirátských kapitánů a zvolit admirála s autoritou nad všemi členy bratrstva, který by mohl vést rozhádané kapitány do boje

 • Postavy mají na sněm ve službách ravnburských obchodníků proklouznout a jednání se pokusit sabotovat. Nesmí ale být odhaleni, jinak nebudou piráti mít sebemenší skrupule jim podříznout krky a jejich těly nakrmit ryby.
 • Jeden z pirátských kapitánů, obávaný Rowland Shiweley, ve snaze zapůsobit na piráty svou dechberoucí odvahou a zvýšit své šance na zvolení, proklouzl v přestrojení za obchodníka do přístavu. Tam plánuje obsadit jednu z velkých lodí Mořských vlků, zpsůobit zmatek a uniknout s ní. Postavy jsou v přístavu zrovna ve chvíli, kdy se rozezní zvonce a piráti zaútočí …

Pokusit se obsadit ravnburskou pevnost Black­thaw (na hlavním ze Závětrných ostrovů), která by jim poskytla bezpečné kotviště, ze kterého by mohli přímo ohrožovat obchodní trasy a ze které by je jejich nepřátelé jen těžko mohli vystrnadit

 • Postavy se účastní obrany pevnosti před piráty (ať už proto, že jsou za to placeni, nebo protože tam uvízli, když útočníci připluli), ale když se situace stává zoufalou, požádá je velitel pevnosti, aby proklouzli mezi obléhajícími a přivedli pomoc.
 • Při obsazení pevnosti zajali piráti postaršího rytíře, který je příbuzným jedné z postav, která obdrží dopis požadující zaplacení podstatné sumy peněz jako výkupného za jeho propuštění. Rozhodne se postava dát dohromady peníze a osvobodit příbuzného? Pokusí se jej na vlastní pěst osvobodit? Nebo jej nechá pirátům napospas?

Shromáždit pirátskou flotilu a napadnout nejbohatší město v okolí (kterým je bohužel Ravnburgh), přičemž se pokusit město (nebo alespoň jedno z obou měst) obsadit a vydrancovat

 • Pirátská flotila se připravuje k útoku na město, a zatímco před řetězem bojuje přečíslená ravnburská flotila, ve člunech míří ke břehu piráti pod vlajkami s krakeny a chobotnicemi. Připojí se postavy k obráncům a postaví se divokým útočníkům?
 • Někdo postavám drahý sídlí v místě, kam se vylodili piráti – postavy se musí probojovat hořícími ulicemi, zuřícím bojem mezi piráty a obránci města, násilnostmi a rabováním, aby zachránily ty, na kterých jim záleží.

Loajalisté (rod Lochbearerů) (cíl: převzetí moci)

O většině věcí ve městě rozhoduje Hanza a moc mají ravnburští kupci a cechy, ale nebývalo to tak vždy. Ve městě je mnoho těch, kteří buď zůstávají věrní rodu Lochbearerů, potají nesnáší Hanzu, nebo by profitovali ze změny vlády. Potají si říkají „loajalisté“ a ze stínů usilují o dosazení earlů zpět do čela města. Do jisté míry je Lochbearerové ovlivňují, do jisté míry ale spiklenci jednají na vlastní pěst a pokusí se je dosadit k moci i proti jejich vůli.

Možné akce loajalistů:

Rozdmýchávat rozmíšky mezi jednotlivými představiteli města a Hanzou a zhoršovat situaci ve městě

 • Postavy se připletou do rvačky mezi členy dvou cechů, kterou vyvolala dívka obviňující jednoho z tovaryšů z urážek druhé strany. Zatímco se do sebe příslušníci obou cechů pustili, dívka (která vypadala podezřele dobře oblečená, aby patřila do těchto ulic města) rychle zmizela …
 • Postavy jsou na návštěvě jednoho ze svých známých, zrovna když mu donesou balíček zdánlivě od jednoho z jeho obchodních partnerů. Je v něm ovoce, které nabídne i postavám. Když se ale zakousne sám do jablka, zesiná a padne k zemi – ovoce je otrávené! Obchodní partner je vsazen do šatlavy, ale zaslání balíčku i ­otrávení ovoce kategoricky odmítá …

Zastrašovat představitele města a zdejší Hanzy (očerňováním, vydíráním, únosy, hrozbami a podobně)

 • Postavy se probudí uprostřed noci, kterou tráví v zájezdním hostinici, aby zjistily, že dům hoří a všude jsou oblaka dýmu. Musí se zachránit z ohnivého inferna, zachránit další hosty i svůj skrovný majetek a koně ze stáje, aby nepadly za oběť plamenům. Ráno se dozvěděly, že Roger Scroggs, majitel hostince, čelil výhrůžkám a vyděrač nyní zřejmě přešel od slov k činům a pod rouškou tmy Scroggsův hostinec zapálil …
 • Zoufalý William Marsham, bohatý obchodník a štědrý mecenáš umění, se obrátil na postavy v delikátní záležitosti. Podle všeho existoval jeho značně kompromitující obraz, na kterém pózoval nahý ve společnosti několika (stejně nahých) mladých mužů. Obraz visel v jeho tajné ložnici, kam si Marsham vodil své … návštěvy. Odtamtud ale zmizel a někdo hrozí jeho veřejným vystavením, pokud obchodník nepřistoupí na podmínky vyděrače. Ten ale nevěří, že mu bude obraz navrácen a rád by se vyhnul skandálu … požádá proto postavy, aby jej získaly zpět … a byly při tom diskrétní.

Zavraždit dayhavenského velvyslance Rogera de Mertona a zodpovědnost za čin svalit na Hanzu (což by mezi Hanzou a Dayhavenem vyvolalo diplomatickou roztržku, donutilo hansovní spolek odvrátit oči od Ravnburghu a soustředit se jinam)

 • Postavy se přichomýtnou k útoku na bohatě oblečeného muže ve Starém městě. Jeho strážci jsou mrtvi a vyděšený muž prchá před vrahy se zkrvavenými dýkami. Pomohou mu postavy a zapletou se tak nevědomky do intrik, nebo budou jen přihlížet vraždě?
 • Zavraždění velvyslance vyvolalo ostrou reakci Dayhavenu. Na místě se našel dopis naznačující, že rozkaz k vraždě vydali hanzovní představitelé a Dayhaven hrozí městu a Hanze válkou, pokud nebudou dopadeni a potrestáni pachatelé. Kapitán stráže, Mathias Beer, se obává, že pachatelům se dostává určité míry ochrany v rámci stráže, a proto požádá postavy (které zná z dřívějška) o pomoc s vyšetřováním …

Zbavit se Henryho Lochbearera, staršího syna současného earla a dědice titulu, pro který je ale zoufale nevhodný – po jeho smrti se dědicem stane schopný Gregory, k němuž loajalisté upínají své naděje

 • Gregory Lochbearer se doslechne o připravované vraždě svého bratra, ale je bezmocný, aby změnil plány spiklenců. Krev ale není voda, najme si proto pomoc zvenku (jmenovitě pomoc postav), aby Henryho zachránily před vrahy.
 • Při vraždě Henryho Lochbearera byly zabity také dvě nevěstky, se kterými byl v době útoku. Zatímco za urozeného pana Henryho truchlí všichni, nikdo si ani nevzpomene na Bellu, jednu z mrtvých dívek … nikdo kromě postav. Ty si pamatují, jak je Bella před půl rokem nezištně ukryla, když je pronásledovaly městské stráže. Dluh vůči ní nestihli splatit, ale mohou alespoň zajistit, že její vrahové neuniknou trestu …

Podniknout noční útok na sídlo Hanzy ve městě a vykrást zdejší pokladnici (peníze mohou loajalisté použít k najmutí žoldnéřů pro převrat, stejně jako si za ně mohou koupit spolupráci, nebo alespoň mlčení důležitých osob ve městě)

 • Postavy zaslechnou plán na vyloupení pokladny Hanzy, ale nemají žádný důkaz a nemohou se obrátit na městskou stráž. Co budou dělat? Pokusí se mu zabránit na vlastní pěst? Nebo se rozhodnou vydírat lupiče, aby získaly podíl z lupu?
 • Postavy měly dostat odměnu od Hanzy, ale jejich pokladnu někdo v noci vykradl a nemají dostatečnou hotovost. Družina ale s penězi počítala a nutně je potřebuje do určeného termínu. Podaří se jim hanzovní představitele přesvědčit, aby sáhli do rezerv a vyplatili je, nebo přijmou nabídku cechmistra, že jim peníze dá ze svého … pokud pro něj splní malou službičku?

Získat nové spojence v podobě Dayhavenu (a zajistit si jejich neutralitu nebo pomoc v případě změny vlády ve městě) – byla sjednána svatba mezi Gregorym Lochbearerem a Marion la Penne, nevlastní sestrou současného vládce Dayhavenu

 • Zdá se, že nevěsta není z politického sňatku s tímto „vévodou z Nemanic“ nijak nadšená a rozhodne se utéct. Její komorná najme postavy, aby pomohly její paní uprchnout (přičemž se jim zapomene zmínit, kdo urozená dáma, které pomáhají, ve skutečnosti je).
 • Svatba je velkou událostí, ulice jsou vyzdobeny, na náměstích jsou postaveny stany a stoly se prohýbají, jak se pronášejí přípitky na novomanžele. U příležitosti svatby se pořádá velkolepý turnaj, na který se sjel výkvět rytířstva. Vítězství v něm by postavám přineslo solidní prestiž a nemalou sumu peněz. Podaří se jim ale v tak velké konkurenci uspět?

Propašovat do města potichu střelný prach a zbraně nutné k provedení převratu

 • Nervózní obchodník postavy najme na ochranu svých vozů a nákladu mouky. Bojí se přepadení, ale postavy začnou tušit, že s nákladem něco není v pořádku ještě daleko před městem … co udělají, pokud zjistí, že sudy nejsou plné mouky, ale střelného prachu?
 • Postavy, které se zdržely a se setměním spěchají do města s nadějí, že přesvědčí stráže, aby je ještě pustily skrze brány, omylem narazí na předání sudů. Maskovaní loajalisté i obchodníkovi muži je považují za špehy a rozhodnou se zbavit nepohodlných svědků …

Pokusit se během jedné noci zajmout a potichu popravit nejvyšší představitele ravnburské Hanzy na konaném sněmu a zároveň poslat jim věrné vojáky obsadit důležitá místa ve městě (aby až přijde ráno, měli loajalisté město ve svých rukou a žádné protivníky, kteří by se jim postavili)

 • Ve městě se rozhořely boje mezi částí spiklenců s jejich vojáky, kteří otevřeně nosí erb Lochbearerů, a městskou stráží, která zůstala věrná vedení města. Přidají se postavy k některé straně? Nebo zůstanou stát stranou a nechají obě strany, ať si to vyřeší samy?
 • Postavy jsou na sněmu, aby podaly svědectví v některé z podružnějších věcí na jednání, když do místnosti vtrhnou spiklenci s obnaženými meči. V jejich čele kráčí Gregory Lochbearer a velí k zatčení všech přítomných, přičemž se rozhoří boj mezi útočníky a nepočetnými strážci bránícími představitele města a Hanzy …