Ravnburgh: S. Stoky

Tajuplné a rozlehlé stoky, které tu byly dříve než město samo.

Proč vznikly dvě nejbohatší čtvrti právě v místech, kde vznikly? Může za to vhodná strategická pozice? Přístup k Dokům? Vhodné podloží? Dostatek materiálu? Ano, samozřejmě. Ale hlavní důvod, proč vznikly Brokátová čtvrť (viz B) a Zlaté nábřeží (viz C) právě v místech, kde je můžeme nalézt, je původní systém kanalizace a akvaduktů, který se stará o zásobování čtvrtí pitnou vodou a odvod nečistot a splašků.

Původ kanalizačního systému není přesně známý. K jeho částečné rekonstrukci však došlo v době osidlování Brokátové čtvrti. Akvadukty jsou zásobovány soustavou podzemních studní a poháněny Velkým čerpadlem. Přebytečná voda je současně používána k provozu kanalizačního systému, který ústí do zálivu (u písmene S). Čerpadlo a údržba systému je pod správou Kontrolora. Pozice Kontrolora je dědičná, v držení rodiny Crispů. Kontrolor a jeho zaměstnanci jsou financování z peněz Brokátové čtvrti a jednotlivých cechů Zlatého pobřeží.

Celý systém tvoří nepřeberné množství kanálů, akvaduktů, stok a potrubí. Část z nich je prozkoumaná a udržovaná, větší část, která se aktuálně nepoužívá, a tedy nikdo neplatí za její údržbu, je opředena tajemstvím. Nikdo neví, co v kanálech žije a kam až kanály sahají. Podle zkazek sahal původní kanalizační systém podél pobřeží až ke Kapitulní škole sv. Leonarda. Původní, nyní neudržované části, jsou odděleny mřížemi od používaných částí systému.

Možné zápletky:

  • Během oprav došlo k náhodnému odkrytí původní části stok. Co skrývá? Vyplatí se někomu podniknout průzkumnou výpravu? Byl nález skutečně náhodný? Opravdu může být pod městem ukryt poklad?
  • Zločin v rodině Kontrolora. Jediný syn kontrolora zmizel. Šlo o únos? O vraždu? Nebo jen utekl, protože nehodlá následovat stopy své rodiny? Má jeho zmizení něco společného s dalšími lidmi, kteří záhadně mizí a jejichž těla byla ve stokách nalezena?
  • Brokátová čtvrť se navenek blýská. Co se ale děje pod ní? V podzemí? Co vše odnáší voda směrem k zálivu? Jak se rodiny zbavují nepohodlných svědků? Odkud berou oběti pro své rituály? A co se stane s obětinou, když je spláchnuta do kanalizace? Proč začíná voda podivně zeleně zářit?
  • Co je pravdy na dětských povídačkách o Králi Krysovi? Opravdu v kanálech žije někdo, koho poslouchají krysy pod celým městem? Opravdu je jedním z nich? Proč by někdo vytvářel takové povídačky?
  • Nikdy nevyhazujte zlaté rybky a želvičky do kanálu, netušíte, co se z nich pod Brokátovou čtvrtí může stát.