Ravnburgh: M. Malsterovo pole

Malsterovo pole je rozlehlé pohřebiště, kde se přes den scházejí počestní lidé k pamětním hostinám. V noci je naopak dějištěm pokoutných jednání nekalých živlů, jakož i cílem zhýralé mládeže provádějící zde nepřístojnosti.

Pohřebiště za městem nese jméno svého zakladatele, vévody Francise Malstera. Z obou stran lemují cestu, která je v tomto úseku vydlážděna tmavým kamenem, hroby a hrobky obyvatel města. Jsou jich tisíce a všem, kdo procházejí kolem, připomínají, že lidský život není bez konce. Nejprostší hroby mají podobu nízkých bachratých věžiček, v nichž jsou zazděny ostatky zemřelých. Ani u nejmenších hrobů nechybí kamenná sedátka. Dle jižního zvyku, který si mnozí obyvatelé osvojili, se rodiny scházejí ke společnému jídlu na hrobech svých předků ve výroční den jejich úmrtí. Hrobky bohatých patricijských rodů jsou vystavěny do podoby kruhových budov s kupolí, zevnitř i vně honosně zdobených. Pod střechou je dost místa na okázalé hostiny, kterým mohou přihlížet zesnulí předkové skrze posmrtné masky zazděné v silných stěnách.

Zatímco přes den je na Malsterově poli rušno díky lidem proudícím po cestě i pozůstalým navštěvujícím své zemřelé, s příchodem tmy se pohřebiště stává na první pohled opuštěným místem. Žádný slušný člověk se přece nevydává mezi mrtvé v noci. Určité výjimky se ovšem najdou.

Malsterovo pole totiž přes noc slouží k rozličným spikleneckým schůzkám nekalých záměrů. Zejména mezi staršími lidmi je rozšířeno přesvědčení, že co je vyřčeno v příbytku mrtvých, zůstane bezpečno. Kdo by takové tajemství svévolně prolomil, toho nemine pomsta ze zásvětí. Výzva k nočnímu setkání na Malsterově poli tak bývá znamením, že dotyčný nemá plnou důvěru druhé strany. Pokud se dobrodruzi zapletou to intrik mezi měšťany, mohou se snadno ocitnout v noci na Malsterově poli v roli vyjednavačů, volavek, ochranky či špehů.

Již dlouho přežívá ve městě stará pověra o tom, že děti zplozené na pohřební půdě bude provázet požehnání podsvětních mocností a že budou obdařeny věšteckými dary. V podivně zdeformované podobě se takto vzniknuvší fenomén milostného setkávání v hrobkách pře­nesl mezi zhýralou mládež nejen z Brokátové čtvrti, i když pro tu je jistě plození potomků následkem spíše nežádoucím. Noční pátrání po zmizelé dceři ctihodného patricije tak může mít zajímavé finále na Malsterově poli.

Také někteří obzvláště drzí zlodějíčci, kteří se nelekají ani pomsty mrtvých, brousí za tmy mezi hrobkami a hledají, kde a čím by si přilepšili. Z nich nejhanebnější jsou zloději těl, kteří vykopávají čerstvě zazděné zemřelé a prodávají je mágům, alchymistům a felčarům. Mezi hroby se také potloukají toulaví psi a další zvířata, která sem přilákaly zbytky jídla zanechané zde přes den lidmi.