Drakkar #84

Le bureau des renseignements

Eugène-François Vidocq - Le bureau des renseignements, krátký doplněk pro Příběhy Impéria

Může se sídlo jmenovat „Nebeská dýka“ nebo třeba „Nebesdýka“?

V létě na RPG Fóru v rámci diskusního vlákna o překladech proběhlo zajímavé téma ohledně názvů sídel. Nevinný dotaz jednoho z častých návštěvníků, zda by bylo možné sídlo „Skydagger“ přeložit do češtiny jako „Nebeská dýka“ či „Nebesdýka“ či jinak, podnítil debatu ohledně původu názvů sídel v Česku, a to nejen, zda mohou být jejich historické názvy dvouslovné (což by mohl být například „Andělská Hora“) či mohou být složeny ze dvou či více slov (kromě německých názvů a názvů dovozených od složených jmen svých majitelů a zakladatelů, by jím mohl být například „Křivoklát“), až nakonec byl v zápalu diskuse označen za podezřelý i název hradu „Ostromeč“. Letmým pohledem do literatury jsem tehdy zjistil, že situace by zřejmě mohla být jiná pro sídla větší (tedy většinou sídla zeměpána, biskupů a stavu panského alias hrady) a sídla menší (tedy většinou sídla rytířů, zemanů či manů ze stavu vladyckého alias tvrze). A od té doby mi téma stále leželo někde někdo v mysli, neboť samotného mne zajímalo, jak na tom vlastně v Čechách jsme.

Ravnburgh: Renesanční móda

Tento článek se věnuje módě a oblečení v Ravnsburghu a arlatských lénech v období odpovídající zhruba rané renesanci (po vynálezu střelného prachu a knihtisku, ale před vynálezem muškety, v našem světě zhruba mezi lety 1453 až 1498).

Ravnburgh: Zbraně rytíře

Tento článek popisuje výzbroj rytířů, jezdců a žoldnéřů období rané renesance (po vynálezu střelného prachu a knihtisku, ale před vynálezem muškety).

Klášterní tajemství

Plný měsíc osvětloval vodní hladinu přes kterou na sebe hleděly dvě temné postavy. Pak, jako by hledaly odvahu, vykročily obě směrem k hrázi. Opatrně vylezly, každá na své straně hráze a pak pomalu kráčely jedna druhé vstříc. Když je dělilo posledních pár metrů, obě rozsvítily čelovky, aby si mohly jedna druhou prohlédnout. Jejich oblečení se překvapivě podobalo.

Kouzlo Temného rytíře

Vzhledem k ohromné popularitě superhrdinského žánru se dostává velké pozornosti velkému množství různorodých postav, ale je celkem zřejmé, že se na špici drží několik stálých ikon, které navzdory různým módním trendům zůstávají populární desítky let. Určit, který z toho elitního klubu je nejpopulárnější, je obtížné. Ankety dávají různé výsledky a nikoli jen protože popularita postav se v čase mění. Ale pokud bychom brali jako kritérium, kdo má nejhlasitější zažrané jádro, tak by byl výsledek jednoznačný. Má je Batman. A i podle jiných, trochu rozumnějších kritérií, jako třeba počet různých adaptací nebo vydávaných sérií, si tento hrdina nevede vůbec špatně. Na pozici nejpopulárnějšího superhrdiny vůbec je tedy velmi žhavým kandidátem. Ale proč? Čím je tak zajímavý a výjimečný? A lze na ty otázky vůbec objektivně odpovědět? Tak aby u toho článek nezněl jako zamilovaný dopis oblíbené postavě?

Les Kostimlatu

Minimalistický hexcrawl na tři kvalitní večery

Recenze: Dům prázdnoty (Argonantus)

Dom prázdnoty, ktorý v roku 2021 vydáva Netopejr, je druhý román z Argonantovho pera, svojim rozsahom aj zložitosťou výrazne presahujúci všetko, čo doposiaľ napísal. A nakoľko ide o pravidelného prispievateľa do Drakkaru, som presvedčený, že si tento jeho literárny počin zaslúži na tunajších stránkach osobitnú pozornosť.

Vývoj rytíře

Poněkud netradiční formou se podíváme na vývoj rytíře západní Evropy v období od ustavení této společenské vrstvy do 12. století.