Malé hexy: G2 – Lávové pole nad jezerem

Malé hexy, hex G2

A) Číslo hexu: G2

B) Převládající krajina hexu

lávové pole nad jezerem

C) Obsah hexu

dva skřetí lomy na obsidián

D) Popis hexu

volcano-lava-steam-cloud.jpg

Láva ze sopky stéká do údolí na severní straně, kde tuhne a vytváří široké lávové pole, kde prudce chladne nebo stéká do ledovcového jezera na hraně pole. Tato mrtvé kamenité údolí nad vodou, většinu času ukryté v dýmu chladnoucí lávy a vodní páry, je významné naleziště obsidiánu.

Dva kmeny skřetů z okolních hor, Stínochodci a Požírači, zde vybudovaly lomy na tento vzácný kámen, ze kterého vyrábí své obávané ostré čepele, hroty šípů a kopí. Oba spolu bojují o monopol nad nalezištěm, zatímco otroci a zajatci v okovech robotují a lámou obsidián pro své skřetí pány.

E) Zápletky

  • Vězni v obou táborech shromažďují úlomky obsidiánu na improvizované zbraně a společně připravují vzpouru proti skřetům. Potřebují jen jiskru, aby povstali. Možná… vůdce? Pokud by mezi vězni skončil někdo kurážný, nejspíš by padla kosa na kámen…
  • Trpaslíci poslali do oblasti přepadovou skupinu posílenou o žoldnéře a vyzbrojenou třaskavinami, aby rozbili naleziště obsidiánu na drobné střepy, které skřetům nebudou k ničemu.
  • Pokud cestovatelé o obou táborech neví, dost možná v mlze a dýmu nad polem a jezerem o lamače obsidiánu a jejich skřetí strážce doslova zakopnou.

Další části: