Malé hexy: C6 – Kamenný val v pláních

Malé hexy, hex C6

A) Číslo hexu: C6

B) Převládající krajina hexu

Kamenná pustina, travnaté pláně

C) Obsah hexu

Kamenný val, tvrz Stará Strážnice, skomírající osada Temnostudna, vypálená pastevecká vesnice Větrolamov

D) Popis hexu

Rovinatá krajina je tu rozdělená na dvě zhruba stejně rozlehlé poloviny. Jihozápadní část území je spíše vyprahlá kamenitá pláň volně přecházející v sopečné podhůří se sirnými jezírky (G3) a slatinou (G4). Severovýchodní polovinu tvoří bohaté pastviny táhnoucí se až k travnatým planinám (C5) a k háji předků (C7). Obě nesourodé části kraje jsou rozdělené prastarým kamenným valem, který se táhne téměř napříč celým hexem. Účelem valu je chránit úrodné oblasti na severovýchodě před zvolna postupující vyprahlou krajinou od aktivního vulkánu. Za úplatu obyvatel širokého okolí val už po generace udržují osadníci ze Staré Strážnice.

Městečko Stará Strážnice leží na skalách nad průsmykem, který spojuje kamenitý jihozápad a travnatý zelený severovýchod. Městečko tvoří opevněná tvrz s vysokými hláskami vyrůstajícími z kamenného valu a nahusto postavená obydlí, která se stejně jako zdejší kraj dělí na dvě nesourodé poloviny. Severovýchodní část Staré Strážnice je upravená civilizovaná čtvrť, ve které žijí místní podle složitého systému pravidel a zákonů. Zvolenou vůdkyní je prolhaná Perella, která se kdysi živila jako prospěchářská průvodkyně touto částí světa a dnes se ve své nové společenské roli snaží najít vykoupení za svůj dřívější pokleslý život. Trestem za porušení zákonů je vyhnanství do jihozápadní části Staré Strážnice, která je spíše jen slepencem nuzných špinavých chatrčí, než skutečnou osadou. Vede to tu chamtivá zlodějka Mila, která se na úkor ostatních snaží získat propustku k pobytu v civilizovanější části městečka. Starou Strážnici v posledních týdnech tráví hned dvě skupiny cizinců, které se utábořily před branami.

Z kamenitého jihozápadu přitáhli poutníci z vesnice zvané Temnostudna. Vesnice dlouhá léta prosperovala díky vzácné čisté vodě z hloubi země, po které taky dostala osada svoje jméno. Důmyslným systémem zavlažování se vesničanům dařilo i na kamenité planině sázet stromy a v drobných lesících těžit dřevo i pro obchod s okolím. Voda ve studni ale z neznámého důvodu zkysla a vesničané přišli o obživu. Proto pod vedením šlechetného lesníka Hafa přicestovali až ke Staré Strážnici, kde se Haf snaží, zatím marně, dovolat pradávných napůl zapomenutých úmluv předků z obou sídel a získat pomoc a podporu místních.

Zhruba uprostřed travnatých plání na severovýchodě stojí pastevecká vesnice Větrolamov. Vesnice se nachází uprostřed nevyjasněných teritoriálních nároků kočovných aich-rugadh (C1, C2, C3) a Jezdců na oblacích (C5). Větrolamovští střídavě podporovali jednu i druhou stranu konfliktu tak dlouho, až si znepřátelili obě a vesnice byla nedávno vypálena. Vedení se chopil mladý divoký Nakura, který chce dokázat vesničanům svou odhodlanost i sílu a je ochotný zajistit svým lidem přežití jakýmkoliv způsobem - i kdyby se měl pokusit Starou Strážnici získat úskokem nebo násilím.

Kamenný val. Zdroj: Wikimedia Commons

E) Zápletky

  • Kvůli cizincům před branami nemají obyvatelé Staré Strážnice klid a prostředky na udržování kamenného valu. Kdo z obyvatel plání s nimi ztratí trpělivost jako první?
  • Lesník Haf nabízí odměnu komukoliv, kdo se vypraví do Temnostudny a odhalí důvod, proč voda ve studni zkysla. Je ale vůbec rozumné pouštět se tak hluboko pod zem?
  • Pastevec Nakura se chce pomstít za vypálení Větrolamova. Podaří se někomu rozdmýchat spory mezi aich-rugadh a Jezdci na oblacích až do války?

Další části: