Malé hexy: E2 – Trpasličí důl

Malé hexy, hex E2

A) Číslo hexu: E2

B) Převládající krajina hexu

Hora provrtaná velkým množstvím šachet a dolů

C) Obsah hexu

Trpasličí hornické městečko obklopené množstvím šachet, které jsou zdrojem velkého bohatství, ale také perfektním úkrytem pro jejich nesčetné nepřátele.

D) Popis hexu

Městečko na bohatých ložiscích vzkvétalo, místní trpaslíci žili pohodlně a věnovali se rozvoji své nesmírně hodnotné kultury a umění, zatímco v dolech pracovali otroci unesení z širokého okolí a všechny pokusy o vzpouru se dařilo rozmáznout o nejbližší zeď. Ale teď se okolím pohybuje oddíl skřetů vedený temným elfem, místní skřeti narušují infrastrukturu a jsou čím dál drzejší a agresivnější, pověsti o Šílené vědmě, která proklíná trpaslíky na potkání se nejspíš definitivně ukázaly jako pravdivé, a mezi otroky to šumí.

Oddíl svobodných tvoří skřeti vyhnaní z různých klanů pro neposlušnost vůči jejich krutým náčelníkům. Shromáždil je svobodomyslný temný elf Cylidan el Cylidin, aby společně našli místo pro svobodný život v respektu. Jestli to bude na úkor otrokářů, není problém.

Vdovy z Kar-krog jsou ženy kmene Kar-krog, který byl trpaslíky poražen a všichni muži byli zotročeni v dolech na začátku slávy městečka, kde je udřeli k smrti a postupně nahradili nešťastníky z různých zdrojů. Jejich manželky, matky, dcery a sestry se po tu dobu cvičily v boji a chystaly se na partyzánskou válku s trpaslíky. A je-li pozdě na záchranu ztracených, pak je alespoň pomstí.

Šílená vědma je kouzelnice z řad temných elfů, která se skrývala po dlouhá léta v okolních šachtách. Neví se, co je přesně zač, možná otrokyně, které se díky magii podařilo uprchnout, nebo někdo, kdo v dolech ztratil blízkého. Ale osamělost se na ní podepsala, a teď hlavně přepadává trpaslíky, a kletbami jim působí škody a újmu, a i když se s ní nedá rozumně mluvit, je stále dost mocná, aby mohla udeřit téměř kdekoli a zase zmizet.

Otroci žijí ve špíně a jamách a většina z nich je zlomená, příliš vyčerpaná, aby něco podnikla a pod neustálým dohledem a tlakem. Ale stále si pamatují, že takhle nežili vždycky, a navzájem si to připomínají.

E) Zápletky

  • Podaří se Oddílu svobodných dobýt místo pro svou utopii? A jak můžou vlastně vytvořit funkční společnost, když jsou to vesměs bojovníci?
  • Dokonají Vdovy z Kar-krong svou pomstu a jak strašná bude? A co budou dělat poté, když už nebude proti komu bojovat?
  • Podaří se chytit Šílenou vědmu, nebo dřív trpaslíky dřív rozloží její kletby a jejich vlastní strach? Je možné ji vyléčit? Magií? Dobrou péčí? Nebo ji stačí znovu dopřát společnost přátelských inteligentních tvorů? A co tvorů jejího druhu?
  • Podnítí oslabení trpaslíků a pokles jejich morálky novou vzpouru otroků? Budou poraženi a tvrdě potrestáni nebo se jim podaří osvobodit? A když se osvobodí, najdou způsob, jak se vrátit domů? A co ti, kteří se už nemají kam vrátit? Pokud někteří zůstanou, přežijí bez ochrany a vedení v nehostinných horách?
  • Najdou trpaslíci způsob, jak se vypořádat se čtyřmi problémy, z nichž každý by sám o sobě byl vážnou hrozbou? Nebo sledujeme blížící se zánik jejich osady? A dostanou alespoň někteří jinou šanci, nebo splatí krev krví?