Malé hexy: E3 – Rozervané údolí

Malé hexy, hex E3

A) Číslo hexu: E3

B) Převládající krajina hexu

Hory

C) Obsah hexu

Rokle, krasové jeskyně, říčky podzemní i nadzemní.

D) Popis hexu

Údolí mezi horami je protkané skrz na skrz množstvím hlubokých roklí a kaňonů, pospojovaných sítí krasových jeskyň. Celý tento systém spojují potůčky a říčky, které ho před dávnými věky stvořily.

Po většinu roku působí rokle a kaňony až pohádkově, protože v jasném slunci vodní tříšť ze stovek vodopádů a peřejí vytváří duhové oblouky a odražené sluneční paprsky se lesknou na mokrých vyhlazených kamenech, jako by to byly zlaté valouny. Skalnaté stěny kaňonů jsou zejména v horních částech porostlé bujnou vegetací. Pohádkovému dojmu ještě přidává místní obyvatelstvo – většina je okřídlená a pestrobarevná, můžete narazit na různé motýly, vážky, ledňáčky a také drobné létající víly. Jejich obydlí ve větvích a křoviskách rostoucích na strmých stěnách kaňonů připomínají ptačí hnízda otočená vzhůru nohama. Bližší pohled ale odhalí, že nejsou spletená náhodně, jako to dělají ptáci, ale větvičky, stébla trav a lístky jsou propletené do promyšlených zdobných tvarů s pomocí rostlinné magie, kterou víly ovládají.

Obdobně podzemní chodby jsou plné nejrůznějších krasových útvarů. V době jarního tání, letních bouří či podzimních vydatných lijáků se však potůčky rozvodní a promění kaňony i jeskyní tunely ve smrtonosné pasti, kde dravý proud nemilosrdně strhává cokoliv, co mu stojí v cestě a pokud to neutopí, roztříští to o ostré hrany výše položených kamenů či nabodne na špičky všudypřítomných krápníků. Čím déle je ovšem od poslední bouře, tím víc s krasovou nádhernou ostře kontrastuje nasládlý zápach hniloby a zkaženého masa, který se jeskyněmi šíří. I jeskyně jsou plné různých obyvatel. Ve zdejším zvláštním ekosystému žijí běžní jeskynní tvorové – netopýři, hlodavci či různé plísně a slizy, také několik kolonií permoníků. Ti si razí své nory do kamenů či větších krápníků z měkkého vápence, který dokáží opracovat jak drobnými nástroji, tak s pomocí kouzel magie kamene. Opracování je natolik řemeslně dokonalé, že v případě vodního přívalu dokáží okna a dveře svých domečků ucpat přesně zapadajícím vodotěsnými zátkami z vápence. V dobách sucha pak tyhle zátky většinou leží pohozeny někde v okolí domečků, jako bizardní skupinky placatých kamenů pravidelných tvarů.

Krom tvorů pro jeskyně zcela přirozených zde můžete narazit i na malý hmyz či větší zvířata, převážně hmyzožravá či mrchožravá. Mohou za to zvláštní svítící červi, kteří v jeskyních žijí. Když se vylíhnou z vajíček, instinkt je žene vyšplhat se na strop podzemních domů, kde se v koloniích čítajících stovky červíků pověsí tlamičkami dolů a rozsvítí malá tykadélka. Ta lákají malý hmyz, který v jeskyních je, podobně jako hvězdná obloha. Když se červi dostatečně nasytí hmyzem, dospějí, zesílí a čekají na větší kořist. Zbloudilé savce, ještěry, netopýry, permoníka, co se zatoulal daleko od svého obydlí. Když se taková kořist dostane do dómu s dospělými červi, jejich světélkující tělíčka se pod stropem roztančí hypnotickým tancem. To nebožáka paralyzuje. Nejbližší červi na něj napadají, na jeho těle se spáří a nakladou do něj vajíčka. Někdy to nebožák ani nevnímá a zemře na místě, jindy ho bolest probere a on se odpotácí do jiné jeskyně, kam červi přenese. Jakmile se však vajíčka vylíhnou, umírá. A zatímco nová generace červů šplhá na strop se pověsit a rozsvítit svá lákadla, tlející mrtvola přivábí hmyz a mrchožravce, hmyz samotný přivábí hmyzožravce a celý cyklus se opakuje.

Rozervané údolí. Pramen: DALL·E 2

E) Zápletky

  • Povrch hexu je tak rozdrásaný roklemi a kaňony, že je rychlejší cestovat podzemními tunely a po dně roklí. Při jedné takové cestě ale hrdiny zastihne bouře. Přežijí? Dokáží najít cestu ven z míst, kam je voda odplaví?
  • Všechny ty nesežrané mrtvoly po červech, utopení tvorové i vegetace stržená prudkou vodou musí někde končit. Proslýchá se, že v nejhlubším místě systému žije mohutný netvor, který se jimi živí. Chodby jeskyň prý přímo navazují na jeho trávicí systém. Dobrodruh to pozná tak, že stěny kolem něj místo kamene najednou tvoří hladká biologická tkáň, ze které tu a tam nebezpečně vyčnívá obří zub či chapadélko zvící tloušťky lidské paže. V jednom z jeho mnoha žaludků se prý skrývá obrovský poklad tvořený nestrávenými naplaveninami, ale jiné obývají různí parazité a symbionté nezvyklé velikosti i nebezpečnosti.
  • Ač víly i permoníci vypadají roztomile, disponují jen neškodnými veselými kouzly a jako jednotlivci pro vzrostlého dobrodruha nepředstavují vážné nebezpečí, ve skutečnosti je rozděluje dávná křivda a vzájemně se na smrt nenávidí. A když se jich sejdou na jednom místě desítky a jejich magie se znásobí, najednou mohou představovat pro hrdiny skutečné nebezpečí – ať už přímé či nepřímé. Postaví se hrdinové na jednu či druhou stranu? Pokusí se znesvářené národy usmířit? Či naopak využijí nevraživosti k vlastním cílům?

Další části: