Malé hexy: A6 – Staré rašeliniště (močál)

Malé hexy, hex A6

A) Číslo hexu: A6

B) Převládající krajina hexu

Bažinatá lesnatá oblast s velmi vysokou hladinou podzemní vody

C) Obsah hexu

Jediné dvě větší stavby, které ještě stojí, jsou stará věznice a velký sklad dřeva, obě budovy jsou dávno opuštěné. Poblíž jsou napůl zatopené ruiny malé vesnice.

D) Popis hexu

O starém močálu se vypráví mnoho příběhů. Žádný z nich není příjemný. Dokud se do něj lidé ještě odvažovali vstoupit, dělníci vyprávěli o neobyčejně agresivních zvířatech a věčně špatném počasí, které jako by nikdy nechtělo odejít. Po obzvlášť zlé bouři, která zaplavila velkou část dřevařského skladu a spodní patra věznice, bylo rašeliniště prohlášeno za prokleté. Lidé se mu vyhýbali a běžní obyvatelé byli ponecháni, aby se o sebe postarali sami. Dnes se vypráví mnohem divočejší příběhy o tom, jak sklad dřeva ovládla horda zdánlivě nemrtvých postav a ve starém vězení se usídlilo ještě něco mnohem horšího. Jen málo dobrodruhů se tam odváží. A ještě méně se jich vrací. Ti, kteří se sem vydají, tiše vyprávějí o osminohé příšeře ve starých cihlových zdech, o pachu hniloby a dunivých výkřicích opuštěných blekotajících rolníků, kteří podlehnou jen těm nejničivějším ranám.

E) Zápletky

  • Hráče může oslovit opat z nedalekého města s prosbou, aby přinesl mír zmučeným duším, které přebývají v dřevorubecké huti a okolních lesích. Nemrtví budou pomalí, ale nezastavitelní, budou mít zvýšené poškození ohněm, ale snížené poškození tupými nebo čepelovými zbraněmi. Magie způsobuje běžné poškození. Velikost hordy se pohybuje kolem stovky, ale je značně rozptýlená, přičemž největší skupiny nedosahují více než 10 osob. Hlasité zvuky je však rychle přilákají na místo, kde se hráč nachází.
  • Druhá zápletka se točí kolem vězení. Hráči se setkávají s lovcem trofejí, který viděl, ulovil a zabil mnoho podivných bestií, jak ukazuje jeho sbírka trofejí. Vypráví o arachnidovi ve vězení, kterého podezřívá, že patří ke vzácnému poddruhu, který byl považován za vyhynulý. Ví, že by to na něj samotného bylo příliš a žádá postavy, abys mu pomohly s jeho zabitím a získáním trofeje. Může skupinu zradit v závislosti na tom, jak s ním bude zacházeno, a využít je jako návnadu pro arachnogoru. Pokud s ním bude zacházeno dobře, bude jim v boji normálně pomáhat. Oheň je opět jejich přítelem, ale musí si dát pozor na jed, který pokrývá všechny pavučiny ve vězení, protože je jinak rychle ochromí.
  • Ve třetí úkolové linii se hráči setkají s mladou ženou, která pátrá po svém bratrovi, jenž pracoval na dřevařské dílně, ale nevrátil se s ostatními. Má podezření, že mohl být zabit, a potřebuje, aby postavy našly důkaz. Dostanou se do oblasti, kde se budou snažit vyhnout potížím a dostat se ke starým stanům, které dělníci používali. Tam musí najít stopy a pomalu rozplétat příběh, který odhalí nejen pravdu o zmizení muže, ale také pravdu o samotném močálu.

V dobách dávno minulých zuřila v lese, který se měl jednoho dne stát rašeliništěm, bitva. Mnoho lidí v ní padlo a říká se, že vítězná strana propadla nepřirozené touze po krvi a své nepřátele povraždila do posledního muže. Krev prosakující do (tehdy ještě obyčejné) lesní půdy ji proměnila v bahno. To přitahovalo podivnou bytost… čarodějnici, démona. Ta se tam usídlila a učinila mořkinu ještě nehostinnější. Lidé tam chodili kácet dřevo, potkali tuto bytost a smlouvali s ní. Došlo k dohodě. Tělo a duši jednoho zamilovaného mladíka za každé novoluní, kdy tam lidé jsou. Poslední oběť byla považována za nedostatečnou a bažina se obrátila proti lidem. Z bahna povstali dávno mrtví a bahnem zachovaní vojáci, kteří kousali, drápali a infikovali vesničany, arachnogora se uhnízdila ve vězení a dělníci oběť ve vzteku zabili (vyprávěl jim o dívce, kterou miloval, která však kromě jeho představ neexistovala, proto dohoda padla, protože bytost se cítila podvedena).

Nyní se lze setkat s čerstvými nemrtvými, kteří si stále zachovávají podobnost s osobou, kterou kdysi byli. Drží nástroje, shromažďují se na místech, která pro ně byla kdysi důležitá… ale stále více jich následuje vojáky do kalných vod, jejich duše jsou navždy ztraceny a jejich těla navždy zotročena bytostí.

Další části: