Malé hexy: E5 – Prokleté jezero hory Dvojzub

Malé hexy, hex E5

A) Číslo hexu: E5

B) Převládající krajina hexu

Dvojzub je hrdá osmikilometrová hora, která se tyčí mezi svými vrstevníky. Její jméno pochází od ikonického rozpolceného vrcholu, který byl výsledkem dávné katastrofy. Mezi tyčícími se vrcholy se vytvořilo hluboké jezero, které je napájeno tajícím sněhem a dešťovou vodou. Křišťálově čistá voda v něm však prošla záhadnou proměnou.

C)+D) Obsah hexu a Popis hexu

V této oblasti se nachází jedna zajímavá věc. Městečko na úpatí hory. Jeho původní počet obyvatel v poslední době překonaly skupinky dobrodruhů žijících v narychlo postavené stanové osadě obklopující město starého jádra města. Stanová městečka se objevila, jakmile se prostory ubytování ve starém městě vyčerpaly. Družina zde najde nocleh, jídlo, pití, klepy a vítanou zastávku na cestě. Dostanou zde také zprávu o skvělé příležitosti. Místo zralé se vzácným bohatstvím, které lze ukořistit a skvělé dobrodružství, které lze zažít. Jediný problém? Je to pod vodou.

Před časem se něco stalo s velkým a hlubokým jezerem Dvojzubu, vzdálené jen asi den cesty po strmých úbočích hory. Jeho křišťálově čistá a ledově studená voda se stala dýchatelnou! Když do něj nyní vstoupí obyvatel souše, už mu nepřipadá jako voda, ale spíše jako řídký sirup, který lze vdechovat bez nežádoucích účinků. Stejně tak zmizel tlak vody a stoupání vodou se stalo docela snadným. To umožnilo předchozím dobrodruhům sestoupit na její temné dno a odhalit tak malý vlastní svět. Zde dole se usadily bytosti podobné mořským pannám a vytvořily idylické království pod vlnami. Říkají si jezerní lidé. Je zde k vidění jedinečná architektura vykládaná drahými kameny. Zprávy lákají všechny, aby se přišli podívat, přestože obyvatelé jezera jsou zjevně proti. Jsou to izolacionisté, kteří se bojí cizinců a náhlého přílivu obyvatel pevniny.

E) Zápletky

Když skupina dorazí ke břehu jezera, všimne si několika skupinek, které vstupují do vody a vystupují z ní. Někteří nesou pytle s mokrým obsahem a široce se usmívají.

Pokud je ve skupině mág, může zjistit, že náhlá změna vlastností vody není kouzlo, ale kletba. Pokud družina sestoupí dolů, bude potřebovat nějakou formu nehořlavého osvětlení, protože voda si zachovala některé své vlastnosti a uhasí každý oheň. Budou pomalu plout dolů do hlubin, dokud nedosáhnou prvních známek obydlí. Malé domky jsou napůl postavené, napůl vytesané do boku jezerní stěny. Všimnou si, že teplota je vyšší, než by čekali tak hluboko pod hladinou, a čaroděj by mohl usoudit, že i to je změna vlastnosti vody. Také postřehnou, že jsou schopni mluvit a slyšet, jako by byli nad vodou. Zvuk je mírně deformovaný, ale stále zřetelně slyšitelný. Pocitově je to však trochu obtížnější, protože voda v plicích má o něco větší pocitovou hustotu než vzduch.

Když klesají dál, uvidí, jak před nimi utíkají jezerní lidé, kteří schovávají své děti. Vidí, jak skupina ozbrojených dobrodruhů rozráží dveře jednoho z domů a za vlasy vytahuje vyděšené obyvatele ven. Pokud skupina zasáhne, může přesvědčit zločince, aby se stáhli, ale je zřejmé, že se později vrátí, aby dokončili, co začali. Pokud bude družina naléhat, bandité (dva lehce obrnění šermíři a jeden kopiník) zaútočí. Jejich dovednosti jsou nižší než u skupiny a spoléhají se na špinavé triky jako je házení hlíny, aby zkalili vodu kolem vás a snížili přesnost družiny. Rychle ustoupí, ale přísahají odplatu. Je na družině, zda je nechá odejít, nebo je zabije. Družina se také může pokusit zajmout bandity živé a spoutat je.

Co se bude dít dál, bude záležet na tom, jaký způsob si družina zvolí. 1) Přesvědčí lotry slovy, aby odešli (prozatím) -> lidé z jezera jim poděkují, ale zůstanou vystrašení z toho, co se stane později. Bojí se, že teď to pro ně bude ještě horší. Přesto získáš malou odměnu a jezerní lid se bude k družině chovat přátelsky i nadále. 2) Vyhrotí boj, zbije bandity, ale nechá je ustoupit -> jezerní lid je rád, že banditům ukázali, že přece jen nejsou na vrcholu potravního řetězce, ale velmi se obává, že se bandité později vrátí s dalšími lidmi. Dostanou malou odměnu a jezerní lid se bude ke skupině chovat přátelsky i nadále. 3) Vyhrotí boj a poté, co se bandité pokusí utéct, je všechny povraždí -> Jezerní lid si je znepokojeně prohlíží kvůli násilí, ale bojí se říct víc. Spěšně jim vtiskne do rukou nemalou odměnu v naději, že si vás nakloní. Bude obtížné změnit jejich názor. 4) Vyhrotí boj, ale zločince zajmou živé -> zavolá se jezerní stráž, aby zajatce odvedla. Jste bohatě odměněni a vaše postavení u jezerního lidu se znatelně zvýší.

Ať už si družina zvolí jakoukoli cestu, na setkání s vládcem ji doprovodí stráže. To, jak zdvořile se k nim budou chovat, závisí na jejich předchozích činech. Dozví se, že Cizinci začali nejen poškozovat jejich domy a krást majetek, ale také chytat jejich ženy a vláčet je vzhůru k neznámému osudu. Družina je uvedena do velké místnosti, bohatě zdobené třpytivými drahokamy a osvětlené velkými perlami zářícími vnitřním zlatým světlem. Mág však může potvrdit, že nejsou magické. Nějaký neznámý přírodní proces způsobuje, že září. Na trůnu ze zlata a stříbra sedí stará jezerní žena. Její vlasy, kdysi snad jasně rudé, mají nyní jen náznaky barvy a zbytek je bílý. Když vstoupí, její tvář zůstává nečitelná a královská. Skupina je přivítána, ale je varována, aby dodržovala místní pravidla, jinak bude čelit následkům.

Je jim také nabídnut úkol s bohatou odměnou, pokud zlomí kletbu a vrátí jezeru jeho původní podobu. Královna vysvětlí, že jezero proklel temný čaroděj, protože mu odmítla dát svou jedinou zbývající dceru. Vyčaroval stvoření, které má hlídat zdroj kletby, velkou černou kouli z neznámého kamene. Tvor pohltil každého, kdo se pokusil kámen poškodit, ale měl jednu slabinu. Jejímu manželovi se za cenu vlastního života podařilo poškodit jedno z očí tvora, takže zůstal na pravé straně slepý. Jeho četná chapadla však stále představovala vážnou hrozbu pro všechny budoucí hrdiny.

Družina může přijmout úkol a poté dostane pokyny k jeho doupěti. Na nejnižším místě jezera se nachází jeskyně. Uvnitř přebývá tvor. Družina se k ní může přiblížit, jak chce.

Souboj:

  • Přímý boj bude velmi těžký, ale s trochou štěstí a dobré taktiky možný.
  • Mohou vylákat tvora ven nebo do léčky. Družina může požádat obyvatele jezera o návnadu. V závislosti na postavení u nich návnadu dostane zdarma nebo si ji může koupit.
  • Pokud se družina pokusí tvora zcela oslepit útokem na jeho zbývající oko, je to rovněž snazší, když je tvor nalákán.
  • Tvor se vrhne svými chapadly a pokusí se postavy chytit a následně rozdrtit. Chapadla lze rozsekat čepelovými zbraněmi, ale po krátké chvíli se zregenerují. Tvor je slabý na blesková zranění. Voda vede elektřinu, takže blesky jsou nebezpečné i pro ostatní členy party. Zbraně začarované blesky lze používat, ale způsobují jejich nositeli slabé zranění každé za kolo. Nepříteli ale způsobují masivní zvýšené poškození.
  • Ohnivé útoky zde nefungují vůbec.
  • Pokud je tvor oslepen, propadne slepému šílenství a vrhá se náhodně do všech stran. Družina se může při dostatečně vysokých dovednostních kontrolách těmto oslepeným útokům vyhnout a ustoupit mimo dosah tvora.
  • Pokud je tvor zabit, může mu zručný řemeslník vyjmout zobák a vyrobit z něj magické ohnisko nebo čepelovou zbraň.

Zdrojem kletby je podle popisu královny hladká koule z černého kamene o velikosti lidské hlavy. Přiblížení k ní způsobí závrať a nevolnost. Družina se může stáhnout a zformulovat plán, jak předmět přemístit nebo zničit z dálky. Pokud se některý z hráčů rozhodne nevolnost překonat a kamene se dotknout, účinky na skupinu zmizí, zatímco hráč, který se kamene dotkl, obdrží lehké zranění. Hráči se mohou rozhodnout, zda kámen odnesou královně, nebo se s ním vypořádají sami.

Pokud hráči kámen zničí tupými údery, kletba je zrušena a voda se vrátí do normálu. Připomínáme, že pokud družina zničila předmět na místě, kde ho našla, ocitla se 200 metrů pod hladinou ledovcového jezera, které se v okamžiku změnilo zpět v obyčejnou ledovou vodu, a zároveň se jim plíce podobně naplnily vodou. Výsledek by neměl být překvapením…

Pokud hráči vrátí předmět jezernímu lidu, budou varováni před tím, aby zde předmět zničili, protože je to ohrožuje. Budou doprovázeni na hladinu, kde může družina vystoupit z vody, vyprázdnit si plíce a poté předmět zničit, čímž kletbu zruší. V závislosti na postavení u jezerního lidu bude odměna lepší nebo horší, ale v každém případě bude vždy obsahovat drahokamy, které lze prodat za slušnou sumu peněz. Může také obsahovat jednu ze stále svítících perlových lamp na hráče, kterou lze použít v dalších dobrodružstvích. Pokud bude postavení ideální, bude vám nabídnuto, abyste drahokamy nechali za sebou, ale každý z nich obdrží zbraň dle vlastního výběru vyrobenou ve stylu jezerního lidu a nejvyšší kvality.

Další části: