Malé hexy: A7 – Klášter lesních bratří

Malé hexy, hex A7

A) Číslo hexu: A7

B) Převládající krajina hexu

Hustý les

C) Obsah hexu

Malý lesní klášter a svatyně neznámé bohyně, vytesaná do skály

D) Popis hexu

Hluboký smíšený les, táhnoucí se do zvedajících se roklinek a málo přístupných strží, občas přerušený malými palouky či tichými tůňkami a nakonec přecházející do nevysokých skalních věží, jen stěží čnících nad vrcholky nejvyšších stromů. Do jedné z těchto skal je vytesána nehluboká, opuštěně vyhlížející svatyně, znázorňující ženskou postavu s rozpřaženými pažemi ve zvláštním gestu.

Na jednom z větších palouků, obklopen ze všech stran lesem, stojí malý kamenný klášter, ve kterém žijí tři staří mniši z řádu zasvěcenému lesnímu bohovi. Malá nevzhledná políčka kolem by bylo možno pokládat za zplanělý výsev zeleniny a sám klášter by bylo možno snad přehlédnout a minout, neboť je obrostlý popínavými keři a střechu má pokrytu travnatým a mechovým kobercem.

E) Zápletky

  • Klášter lesních bratří před nechtěnými zraky ukrývá kromě jeho rostlinného porostu a nenápadného okolí zejména ochranný magický příkrov, jenž je udržován pravidelnými modlitbami. A proto to, že na klášter někdo náhodou natrefí, není vůbec běžné. Znamená to, že magický příkrov slábne neboť se některý z mnichů dopustil přestupku vůči pravidlům řádu či se rouhal svému bohu? Nebo je pokašlávání nejmladší z lesních bratrů více, než pouhým nachlazením a lesní bůh sem nezvané návštěvníky pustil, aby se nakonec jeden z nich stal náhradou?
  • Gesta neznámé bohyně, vytesané do skály, lze vykládat různě, může to být gesto ochranné, zvací, varovné či zcela jiné. Mniši z lesního kláštera o svatyni ví, ale o samotné bohyni či jejích gestech nemají tušení, neboť jejich řád do těchto lesů přišel, když už byla svatyně opuštěná. Naznačí jen, že se jedná snad o bohyni života či její sestru, bohyni smrti, avšak dalšímu hovoru o ní se budou vyhýbat. Vítá snad tato bohyně nově narozené do života či varuje zemřelé před cestou mimo onen svět? Či snad má poukázat či varovat před něčím jiným, ukrytým dále v nitru skal?
  • Lesní klášter je mnohem starší, než nejen vypadá, ale než budou mniši ochotni přiznat. Jejich největším tajemstvím je jejich skutečná služba nejen lesnímu bohovi, ale hlavně jeho bratrovi, spícímu bohovi, jehož stoupenci a následovníci jednoho dne procitnou, až jich bude k přechodně věčnému spánku uložen dostatek, aby mohli ovládnout celý svět živých. Proto se mezi svatyní a klášterem táhne rozsáhlé podzemí, do něhož jsou ukládáni zemřelí věrní bratři, coby budoucí služebníci spícího boha a vyobrazená bohyně, je ve skutečnosti ženský aspekt jejich pána, jenž své věrné vítá do další služby, ale cizí varuje před vstupem do krypty. Bude možné nějak příchod spícího boha a jeho věrných oddálit?

Další části: