Malé hexy: A1 – Skalní město

Malé hexy, hex A1

A) Číslo hexu: A1

B) Převládající krajina hexu

Skalní věže v lese

C) Obsah hexu

Poustevny ve skalách

D) Popis hexu

Na západním okraji lesa se tyčí labyrint pískovcových věží. Do těchto končin se uchylují kajícníci, asketové a další mystici, aby zde o samotě rozjímali nad zásadními otázkami. Žijí v malých skromně zařízených jeskyňkách nebo v dřevěných boudách postavených na vrcholcích skal, tak, aby jejich odloučení od světa bylo co největší nebo byli co nejblíže svým bohům. Živí se hlavně lesními plody a hmyzem, občas k nim někdo zavítá poradit se a přinese jim něco na přilepšenou. V noci vylézají se skalních děr obří kovově lesklí draví střevlíci, kteří se jako blesk prohání klikatými chodbami a hledají, co by sežrali.

E) Zápletky

  • Geniální barbarský vojevůdce Krax, prošel náboženským vytržením a zařekl se, že již neprolije krev. Postavy dostaly za úkol přesvědčit jej, aby se vrátil do služby a vyhrál poslední bitvu proti armádě nemrtvých (G-4). On na ně již čeká a osloví je jako první jejich jmény. Po mnoha letech k němu opět promluvil bůh války a sdělil mu, že jej čeká poslední bitva proti nepříteli, kterému v žilách žádná krev nekoluje. Na své poslední tažení, kterým vykoupí své hříchy, se ale vydá pouze se svým mečem. Po svém obrácení jej však zlomil. Jedině jeho překováním v žáru salamandrů z ohnivé hory se z něj stane zbraň světla schopná nemrtvé armády zastavit (viz G-7 a především G-1 a Doupě WainuKiwy). Krax postavy zařekne, aby zajistily, že meč bude po jeho smrti vhozen do chřtánu sopky.

  • Trpasličí poustevník Nivel vytrvale za pomocí primitivních nástrojů vyrývá do jedné ze skalních stěn monumentální dílo obsahující legendy všech náboženství v jednom celku. Zda se jedná o minulost nebo budoucnost není zřejmé. Lze tu spatřit armádu nemrtvých, která za rozbřesku vyráží dobývat svět živých pod vedením boha s ženskou a mužskou tváří (A-7) nebo ohnivou krabí bohyni která ve svých klepetech drtí trpaslíky, elfy i skřety (G-1).

  • Na jedné z nejvyšších věží medituje nepřetržitě mlčky, a to prý již několik let, asketa, který nepotřebuje k životu jíst ani pít. Rysy jeho zarostlé tváře naznačují, že se jedná o cizince z nějaké daleké země. Když se však poblíž objeví postavy, náhle procitne ze svého vytržení a prohlásí je za vyvolené, na které tu už léta čeká. Vyšší síly přikazují, aby se s ním vydali zpět do jeho domoviny na svatou pouť. Jediná cesta však vede skrze jezerní vír (B-2). Pokud družina poslání odmítne, poustevník postavy prokleje a uloží jim pokání. Spadne-li do víru poustevník, ten se uzavře.
    • Je to, co poustevník postavám říká, pravda? Nebo se jedná o jednoho z nižších démonů, který láká oběti pro své pány v hlubinách?
  • V jeskyni v nejtmavší části skal dlí mystik zvaný Bledý Prorok. Jedná se o albína, syna faraona ze země lidí černé kůže. Hned jak nabyl rozum, začaly se mu zjevovat apokalyptické vize, mnohé z nich se jako morové rány dopadly na zemi jeho otce. Kněžka boha slunce faraonovi sdělila, že je třeba syna zapudit a zařídit, aby již pokud možno nikdy nespatřil sluneční světlo. Faraon tedy odeslal syna ve schránce z ebenového dřeva na dalekou cestu s několika strážci. Nakonec došli až sem. To vše se stalo před mnoha desetiletími. Bledý Prorok má stále vzezření hocha a je hlídán posledním ze svých starých strážců, který je dosud naživu. O letním slunovratu se paprsek slunce odrazí od skal tak, že dopadne na sítnici Bledého Proroka. V té chvíli upadá do transu a začíná věštit, přičemž jeho nepříjemná proroctví se zpravidla brzy vyplní. Přichází si jej poslechnout ostatní poustevníci ze skal i mudrcové ze vzdáleného okolí, aby se mohli připravit na budoucí potíže.

    • Je Bledý Prorok pouze poslem božích úradků nebo je sám sesílatelem katastrof?

    • Družina byla vyslána mocným mágem, aby Bledého Proroka zajala a přivedla mu ho k provádění experimentů. Jak zajistí, aby nespatřil denní světlo?

Další části: