Malé hexy: F3 – Sirotčinec

Malé hexy, hex F3

A) Číslo hexu: F3

B) Převládající krajina hexu

Rovina s mnoha rybníky

C) Obsah hexu

Chrám, sirotčinec, rybářská osada, strážní tvrz

D) Popis hexu

Mezi rybníky stojí chrám rybího boha, kterému se většina kolemjdoucích vyhne. Místní kněží a kněžky provádí podivné obřady, při kterých se z nich vytrácí část lidského, a jejich tváře a těla získávají nenápadné rysy, evokující ryby. Na oplátku jim jejich bůh posílá podivné rybí tvory, kteří jsou sice hloupí, ale při rybníkářství nesmírně užiteční. Na jejich práci neustále dohlíží s důtkami obyvatelky rybářské osady, vesměs ženy.

Někteří obyvatelé okolních oblastí zde nakupují ryby, ale většina ostatních sousedů je vůči kultistům nepřátelská. Proto muži z kultu obývají malou strážní pevnost, kde se cvičí v obraně a boji. V poslední době je ale situace napjatější, protože zmizelo několik rybářek; bojovníci, kteří je měli hledat, se nevrátili, a v tuhle náročnou chvíli velitel pevnosti zemřel.

Až na podivnou izolaci se ale nezdá, že by byli kultisté zlí. Naopak provozují sirotčinec, který zajistil asi ne úplně domov, ale určitě přístřeší, jídlo a dostatek péče mnoha nešťastným dětem z širokého okolí. Právě odchovanci tohoto sirotčince jsou nejčastějšími novými kultisty, byť jim nikdo nebrání odejít, pokud tomu dají přednost.

E) Zápletky

  • V chrámu se vede spor, zdali jsou kněží a kněžky mimo určité rituály vázáni celibátem, nebo mohou, opět mimo určité rituály, vést partnerský život. Obě strany jsou zakopané na svých pozicích a situace je tak zaseknutá, že by byli ochotní i vyslechnout nezaujatý názor někoho zvenčí, kdo si vyslechne argumenty obou stran.
  • Některé rybářky by se rády naučily bojovat se zbraněmi, aby se mohly samy bránit případným únoscům. Starostka osady něco takového odmítá, protože to odporuje tradicím. Protože kvůli tomuto vetu je těžko bude cvičit některý z mužů kultu, jsou ochotny se dohodnout s učiteli zvenčí. Ti ale patrně riskují hněv starostky.
  • Ve věži se vede spor, zda bude novým velitelem zástupce předchozího velitele, velitelův syn, nebo někdo zkušený, ale bez vazby k předchozímu veliteli. Zástupce je arogantní a bezohledný, a proto neoblíbený. Velitelův syn vyrůstal v osadě u matky, protože je neduživý a prakticky nepoužitelný v boji, ostatně sám to místo nechce. Ostatní muži nechtějí ani jednoho, ale tradice jim svazují ruce. Mnozí by uvítali, kdyby situaci nějak „šikovně“ rozsekla vnější síla.
  • Pečovatelé a pečovatelky v sirotčinci jsou velmi nešťastní z únosů, protože své chovance mají velmi rádi. Protože vidí neschopnost ostatních kultistů, klidně najmou pátrače zvenku. Pokud se dozví, že jejich miláčky pomáhá zástupce velitele strážní tvrze a starostka osady nějakým banditům prodávat do otroctví, budou se velmi zlobit a v kultu mají obří vliv.

Další části: