Malé hexy: D2 – Mesto stratených duší

Malé hexy, hex D2

A) Číslo hexu: D2

B) Převládající krajina hexu

Soľná pláň

C) Obsah hexu

Mesto stratených duší

D) Popis hexu

Neďaleká slatina prechádza postupne v dokonale mrtvu zem. Je dokonale rovná a hladká, iba kde tu z nej rastie soľný kryštál. Občas, keď trocha naprší na povrchu pláne sa utvorí plytká hladinka a celá zem vyzerá ako jedno obrovské zrkadlo. Niet tu jediného živého tvora. Slaná nehostinná krajina neposkytuje pitnú vodu ani žiaden zdroj obživy. Iba nekonečné slnko a soľ.

E) Zápletky

Mesto stratených duší

Na soľnej pláni sa vyskytujú kryštály. Najprv iba drobné a nenápadné no smerom k stredu hexu sú stále väčšie a prominentnejšie. Samotné srdce pláne obsahuje obrovskú kryštalickú štruktúru zvanú mesto stratených duší.

Každý kryštál má svoju dušu, najmenšie sú primitívne a tiché ako rastliny. Čím je duša mocnejšia, tým väčší je kryštál a tým bližšie k mestu býva. Kryštály majú rôzne agendy. Niektoré chcú od návštevníkov pokoj, iné pomoc. Niektoré im chcú jednoducho iba ublížiť. Ovládajú rôzne jednoduché čary ilúzie, telepatiu, niektoré dokážu prehovárať do snov. Pozor! Pri dotyku však dokážu dušu preniesť do svojho sveta. Záchrana nemusí byť ľahká. Je potrebná spolupráca na oboch stranách.

Dôvody pre lapenie môžu byť najrôznejšie. Niektoré duše chcú od dobrodruha pomoc. Tie horšie ho chcú darovať ako otroka svojmu vládcovi. Mesto stratených duší vyzerá tak trochu ako kráľovstvo krivých zrkadiel. Stabilnejšie časti vyzerajú ako soľná jaskyňa. Nestabilné ako miesto za zrkadlom kde sa láme realita. Len hlupák sa sem vydá dobrovoľne. S riadnou odmenou však možno presvedčiť aj tých menej náchylnejších.

Fata morgána

Na svete nie je veľa miest ktoré by boli nehostinnejšie ako táto pláň. Za dňa stúpajú teploty do astronomických výšok, v noci tabule soli rýchlo chladnú a neposkytujú žiadne pohodlie. Nie je tu voda, nie je tu jedlo, niet ani dreva na oheň, kúsok útočiska pred slnkom možno nájsť iba za zradnými kryštálmi.

Je to ideálnym miestom pre to aby postavy ukázali všetku špinu ktorá v nich je. Ak sa stratia na tejto planine, čaká ich pekelné blúdenie v najhoršom možnom prostredí. Nepotrebujú monštrá ani kúzla. Stačí najmenšia zámienka a paranoja a závisť odštartujú vnútorné konflikty. A nik sa nedozvie pravdu o tom, čo sa stalo v pustine…

Mŕtvoly

Predchádzajúci príbeh sa už iste stal nejakej skupine. A v solnej pustine sa o mrtvoly zvieratá nepostarajú. Čo ak postavy narazia na podobnú skupinu ako sú oni sami? A čo ak sa tá skupina podobá až príliš? Aký príbeh budú rozprávať dôkazy? A prečo sa sem postavy dostali znova? Alebo sa s nimi iba niekto zahráva?

Další části: