Malé hexy: C4 – Náboženský sněm

Malé hexy, hex C4

A) Číslo hexu: C4

B) Převládající krajina hexu

Pláně a les

C) Obsah hexu

Skalní brána, lesní sněm

D) Popis hexu

Rozsáhlé travnaté pláně zde přechází v rozlehlý smíšený les. Stáhla se do něj zvěř, které by se jinak na pláních nedařilo, voní to tu houbami a pramení zde několik potůčků. Jde o izolovaný pozůstatek dávno vymýceného hvozdu, ze kterého se jinak dochovalo jen jeho srdce (C7). Zhruba uprostřed lesa ze země trčí osamocená mohutná skalní brána a kolem ní se rozkládá pestře osídlený tábor.

Ať už se v minulosti na velehexu objevila jakákoliv kultura a náboženství, spojovala je všechny zmínka o této skalní bráně. Podle některých tudy bůh poprvé přišel na svět, podle jiných jde naopak o cestu do záhrobí nebo přímo o oko, kterým nás bohové kontrolují. Teorií je mnoho, důkazy žádné. A proto se v lese kolem brány usadili nejrůznější kněží, kultisté a uctívači, kteří tu po boku sobě podobných hledají boží znamení či dokonce pravdu. Provádí složité rituály, vhazují do brány vzácné obětiny a ruší lesní zvěř nekonečnými modlitbami a mantrami. Můžete tu narazit například na:

  • Tajemné bratry uctívající Lesního a nenápadně i Spícího boha (A7)
  • Elfího kněze dlouze zpívajícího o dávno zapomenutém elfím bohovi (B7)
  • Statného pomocníka kněžky bean-feasy, který potají rozšiřuje skalní bránu a chystá prostor pro příchod druhého obra (C2)
  • Zavšivené a nemyté uctívače skarabího boha, kteří agresivně chrání veškerý hmyz procházející bránou tam a zpět (D3)
  • Spícího tuláka, zmítajícího se v nekonečné noční můře (D7)
  • Izolované šutruny, které ostatní obchází širokým obloukem a obávají se jich kvůli šutrunímu očividnému spojení se skalní bránou (E4)
  • Kultisty chovající v lesních tůňkách mrňavé mřenky, které obětují rybímu bohovi (F3)

Brána

E) Zápletky

  • Příchod postav do těchto odlehlých končin je místními chápán jako znamení bohů. Je mezi postavami elf? Jedou na koních? Přišli lesem? Chrápou ze spaní? To vše jsou nezpochybnitelná znamení, která některým kněžím, kultistům a uctívačům přihřívají jejich polívčičku a trápí ty ostatní.
  • Postavy jsou zasypány dotazy na nábožensky významná místa v kraji. Pokud už nějaká navštívily (viz hexy výše), budou jejich příslušníci vděční za jakékoliv nové zprávy a nabídnou svou pohostinnost. Pokud ještě někde nebyly, najde se určitě důvod se tam vydat. Místní potřebují doplnit své obětiny, najít starodávné svitky nebo odnést do chrámu nová zjištění tady od skalní brány.
  • Vzduch v kamenné bráně se zachvěje a ukáže obraz neznámého místa. Kdo za to může? Přichází vyslanci některého z bohů, nebo snad někdo z nich osobně?

Další části: