Malé hexy: G6 – Les spálených stromů

Malé hexy, hex G6

A) Číslo hexu: G6

B) Převládající krajina hexu

Spálený les

C) Obsah hexu

Vyhořelý letohrádek

D) Popis hexu

Při poslední větší erupci nedaleké sopky zachvátily část lesa plameny. Dnes pod korunami ohořelých stromů raší nová tráva, ve větvích místy opět zazpívá pták a spoušť pozvolna nahrazuje život. Na některých místech je ale země ještě stále žhavá a stačí málo, aby se zde oheň opět rozhořel. Zhruba uprostřed lesa stojí opuštěný letohrádek, který během požáru vyhořel do základů. Jen máloco se stihlo odnést a ne všichni zvládli utéct. Okolí halí souvislá vrstva popela, která snadno prozradí každého procházejícího.

E) Zápletky

  • Do lesa se stahují mrchožrouti vyhledávající těla uhynulých zvířat. Budou ochotni bojovat o svou kořist jen mezi sebou, nebo budou za hrozbu považovat i ostatní kolemjdoucí?
  • Majitel letohrádku touží prohledat vyhořelé sídlo a odnést z něj zachovalé cennosti. Není ale sám, koho nehlídaná ruina láká. Budou zloději rychlejší?
  • Neskutečný žár probudil k životu v zemi pohřbená pradávná semena. Ta pukla a v lese se teď rozrůstají rostliny, na které už svět zapomněl. Jaké tajemství skrývají? A mají dokonce vlastní vůli.

Další části: