Malé hexy

Kolektivní projekt Malé hexy.

Jeden velehex je složen ze 7 menších hexů a celkem 49 malých hexů, které jsou zhruba 2 km na 2 km velké. Takový malý hex je pěkná malá a mentálně dobře uchopitelná oblast. Je to třeba vesnice s pár chalupami, opevněným kostelem a tvrzí zemana, včetně kruhu o poloměru kilometr, ve kterém jsou obdělávaná pole.

Tento kolektivní projekt začal na RPG Fóru v listopadu 2020 a poslední hex byl vytvořen na konci prosince 2022. Celkem se do něj zapojilo 15 autorů (a jedna umělá inteligence).

Hex A: Les

Hustý hvozd na břehu jezera, kterým protéká řeka.

Hexy:

Hex B: Jezero

Velké jezero s mokřady a hlubinami, kam oko nedohlédne.

Hexy:

Hex C: Pláně

Rozlehlé travnaté roviny, kudy se prohání kopytnatci a vítr zdaleka.

Hexy:

Hex D: Poušť

Rozpálená a vyprahlá pustina, kde žár a písek zahubí nepřipravené.

Hexy:

Hex E: Hory

Výšiny pokryté sněhem a ledem, jejichž vrcholy jsou ukryty v mracích.

Hexy:

Hex F: Venkov

Drobné kopce, meandrující řeka, políčka, vesničky a městečka, kde zemědělci obdělávají půdu.

Hexy:

Hex G: Sopka

Mohutný kopec chrlící lávu, oheň a suť na všechny strany.

Hexy:

Další části: