Malé hexy: B3 – Ostrov ztracený v čase

Malé hexy, hex B3

A) Číslo hexu: B3

B) Převládající krajina hexu

Ostrov ztracený v čase

C) Obsah hexu

 • Přístav s malou vesnicí
 • Chrám Mnichů času v srdci propasti uprostřed ostrova
 • Krajina mezi nimi

D) Popis hexu

Ostrov je obklopený mlhou. Většina jeho břehů jsou strmé a neprostupné skály, jen na jihozápadním břehu je malá zátoka. Uprostřed ostrova pokrytého divočinou je přírodní propast přibližně ve tvaru spirály, do které padají četné vodopády a v jejímž středu (srdci) stojí chrám Mnichů času.

Při příjezdu a následně po každém spánku/odpočinku se náhodným hodem 2d4 určí, v jaké epoše se zrovna ostrov nachází.

 • 2: Pravěk
 • 3: Starověk
 • 4: Ranný středověk
 • 5: Vrcholný středověk
 • 6: Renesance
 • 7: Průmyslová revoluce
 • 8: Doba elektrická

Náhodné změny epoch nemají vliv na cestovatele zvenčí – ti vždycky zůstávají sami sebou. Také nedokáží přenést Mnichy času – ti vždycky musí cestovat v chrámu + změnám nepodléhá Předmět z budoucnosti (viz zápletky). Všechny ostatní části ostrova proměňují následovně:

 • Podoba osady se mění podle doby, společné prvky jsou: přístav, tržiště, svatyně a opevnění na kopci.
 • Obyvatelné osady si zachovávají své vztahy a postavení, ale jejich vzpomínky a znalosti se upravují a neuvědomují si, že každý den žijí v jiném čase.
 • Cesta z přístavu do propasti mění svou podobu (a tím i podobu překážek, které na ní jsou), ale je vždy zanedbaná a neudržováná.

Chrám času je minidungeon, který (díky nepřítomnosti mnichů) obsadili lapkové či nestvůry. Postupně se rozšiřuje, cca následovně:

 • 2: Ještě nestojí (viz zápletky).
 • 3: Kruh s menhirů kolem srdce propasti, opodál chatrče mnichů.
 • 4: Rotunda vestavěná menhirům, obytné a hospodářské stavení ze dřeva.
 • 5: Chrám na místě rotundy, obytná a hospodářská část z kamene, přistavěna knihovna, přístup obehnaný zdmi.
 • 6: Přístavba alchymistické laboratoře a mlýna/hamru/kovárny za zdmi, polem cesty.
 • 7: Vodou poháněný hamr nahrazen parním pohonem, šachta dolu na uhlí. Uvnitř laboratoř expanduje do chrámového prostoru.
 • 8: Elektrárna, všude dráty, uvnitř zcela přestavěno na tajnou laboratoř.

E) Zápletky

 • Mnichové času: Magickou se nehodou dostali do Pravěku, kde Chrám ještě nestojí, a teď se nemohou vrátit. Jejich stroj bez údržby náhodně pohazuje ostrovem sem a tam. Pokud se postavy rozhodnou pomoci, předají jim seznam věcí, které potřebují přivézt z různých časů a částí ostrova a naučí je stroj ovládat, aby je mohly získat.
 • Předmět z budoucnosti: Vůdci pobřežní osady se do rukou nedopatřením dostala zbraň z budoucnosti. Díky ní před ostatními obyvateli předstírá, že je nadaný mimořádnou magickou mocí a drží tak silou své postavení. Možná i tuší, co se ve skutečnosti děje, ale status quo mu vyhovuje a nechce, aby se mniši vrátili a o zbraň (a moc z ní pramenící) ho připravili.

Další části: