Malé hexy: D1 – Stolová hora Vodopána

Malé hexy, hex D1

A) Číslo hexu: D1

B) Převládající krajina hexu

Vyprahlé údolí v poušti

C) Obsah hexu

 • Široké údolí
 • Stolová hora
 • Oáza na jejím vrcholu
 • Jeskyně u její paty

D) Popis hexu

Vyprahlé údolí vymlela kdysi dávno řeka, která tak obnažila ostrůvek tvrdší horniny – dnes stolovou horu uprostřed. Její horní plošina je i tak pod úrovní okolního terénu a vyvěrá na ní artézská studna. Na skále uprostřed pustiny tak vyrostla malá oáza, překypující životem. Husté zelené popínavé rostliny se spouští po jejích stranách asi do poloviny její výšky. Bujný porost palem i nízkých keřů zakrývá plošinu tak důkladně, že náhodný pozorovatel zahlédne jen tu a tam záblesk bělostného zdiva pokrytého modravými střechami. Někdy ani to ne – když vrchol hory zakryje bílý opar veškeré té vody, která se v horkých dnech odpařuje z listů nespočetného množství rostlin. Jediná vždy zřetelná známka obydlení je krátká rampa na konci skalnatého ostrohu na jižním konci hory. Na ní je vidět malá zvonice a jeřáb s velkým dřevěným a malým proutěným košem. Od zvonice je pak dolů k patě hory spuštěn tenký provaz.

E) Zápletky

Krutý Vodopán

Aby se poutník dostal na náhodní plošinu, musí zazvonit na provaz. V tu chvíli k jeřábu přiběhnou služebníci krutého Vodopána a další události záleží na tom, jakým způsobem zazvoní:

 • Pokud zabimbají domluvený signál – 2 krátká cinknutí, pauza, 1 cinknutí – spustí se jim malý proutěný koš. Do něj vloží různé poklady a cennosti. Služebníci Vodopána vytáhnou platbu vzhůru, vymění ji za karafy či vaky s malým množstvím vody a spustí je zpět.
 • Pokud zabimbají cokoliv jiného, spustí jim velký dřevěný koš – dost velký na to, aby unesl pět nebo šest hrdinů včetně vybavení. Nevytáhnou ho ale úplně nahoru – místo toho zastaví vytahování v půlce výšky hory, a pak spustí druhý koš na jejich úroveň. Potom oznámí hrdinům s pomocí hlásné trouby, že odteď jsou zajatci Vodopána, a pokud nezaplatí do proutěného koše dostatečné výkupné, nechají je tam viset napospas parnému slunci či ledové noci. Pokud se hrdinové rozhodnou výkupné zaplatit, služebníci je poučí o domluveném signálu a následně spustí hned dolů.

Mapa není v měřítku, je schematická

Stará cesta vzhůru

Na plošinu stolové hory vede ještě jedna stará cesta – ta, po které se kdysi nahoru dostal sám Vodopán s prvními služebníky. Vodopán ji ponechává pro všechny případy průchozí, ale zároveň důkladně zapastěnou. Začíná u paty hory, v malé jeskyni a jde o lineární dungeon s následujícími překážkami:

 1. Malá jeskyně – doupě Olgoje chorchoje – písečného červa, kterého Vodopán nalákal jako ochranu.
 2. Svislý komín s vytesanými stupátky – každé sedmé je falešné a neznalému se rozpadne pod rukama. Nebezpečné zejména pokud hrdinové postupují těsně za sebou, jeden za druhým.
 3. Bludiště z měděných zrcadel, do kterého se po většinu dne odráží slunce malými otvory a činí bloudění nesnesitelným kvůli obrovskému vedru.
 4. Výstup z bludiště ústí na obvod hory, kde hrdinové musí postupovat po úzké římse mezi hnízdy zemních včel – včely rozdráždí zejména hluboké zvuky jako dunění padajících kamenů.
 5. Šplh po liánách a úponcích rostlin, které přepadají přes převis na okraji stolové hory. Rostliny s výrazně žlutými květy jsou jedovaté a rostliny zcela bez květů mají tenké stonky, které unesou jen jednoho hrdinu.
 6. Nakonec po další úzké římse obejít onen převis kolem hnízda skalního orla.

Krutý Vodopán nemá na vrcholu žádné ozbrojené síly – jen několik služebníků a vodního elementála, který jej poslouchá na slovo. Vodopán jej kdysi zavázal do služby s pomocí lsti, a jediný způsob, jak elementála osvobodit, je otrávit či jinak znehodnotit vzácný pramen, který se Vodopán při obřadu zavázal “chránit”.

Další části: