Malé hexy: D4 – Ztracené pohřebiště

Malé hexy, hex D4

A) Číslo hexu: D4

B) Převládající krajina hexu

Pohřebiště v písečné poušti

C) Obsah hexu

Opuštěné a pískem zaváté hroby a hrobky, které jsou pozůstatkem dávného pohřebiště v poušti

D) Popis hexu

Pískem zaváté svatyně, hrobky a hroby, které postavil před dávnou dobou neznámý národ, jehož jméno je dávno zapomenuto. Nápisy na hrobkách nedokáže nikdo přečíst a smysl některých staveb a důvod jejich vzniku je nejasný. Nevíme, kdo leží v pradávných hrobech, jejichž tajemství jsou chráněna důmyslnými a smrtícími pastmi.

Všechny výpravy, které tudy musí projít, se snaží projít přes den. V noci totiž vylézají ze svých úkrytů ghūleh, kterým lidé říkají ghúlové. Jsou to nadpřirození tvorové obývající pouště a pohřebiště. Umí měnit podobu, převzít na sebe podobu zvířete (nejčastěji hyeny) nebo podobu mrtvého, jehož krev vypil a maso sežral. Lákají lidi do pouště, aby je pozřeli, kradou malé děti a vykrádají hroby, které rádi používají, aby se ukryli přes den před sluncem.

E) Zápletky

  • Přítel postav je přesvědčil, aby s ním zamířily do pohřebiště, kde objevil nevyloupenou hrobku s pohádkovým množstvím zlata. Poté, co dorazili na místo, se ale přítel postav někam ztratil, a zatímco nad hroby se ozývá vytí hyen, postavy se musí ptát… byl to skutečně jejich přítel, nebo jen ghūl, který na sebe vzal jeho podobu poté, co jej pozřel?
  • Staré svitky naznačují, že magický předmět, který postavy zoufale potřebují k dokončení své mise, je pohřben v jedné z hrobek na pohřebišti v poušti. Podaří se postavám najít správný hrob po tolika staletích a vyhnout se ghūleh, kterými se to tu jen hemží?
  • Postavy zatoulají mezi hrobky a sochy hrobů náhodou, ale namísto toho, aby zaútočili, jeden z ghūleh, jménem Sa’qah, je osloví a nabídne jim možnost se odsud dostat. Mezi zdejšími ghūleh zuří boj o moc a postavy by mohly přechýlit váhy Sa‘qahovým směrem… pokud mu pomohu stát se novým Králem hřbitova, pak mohou bezpečně odejít… jinak vrhne každého ghūla na hřbitově proti nim…

Další části: