Malé hexy: G7 – Kráter sopky

Malé hexy, hex G7

A) Číslo hexu: G7

B) Převládající krajina hexu

Hory

C) Obsah hexu

Kráter sopky

D) Popis hexu

Vysoký sopouch trčí mezi okolními skalami, někdy zahalený do chuchvalců dýmu, jindy se jeho ostré hrany rýsují proti tetelící se obloze. Na stěnách sopky je, krom žhavých či zatuhlých lávových proudů, občas z dáli vidět drobné ohnivé body. Jsou salamandři, kteří ve stěnách kráteru a na jeho svazích žijí ve velké kolonii.

Někteří říkají, že to jsou divoká stvoření, která zrodila sama sopka. Jiní, že jde o útočiště nepovedených alchymistických experimentů a kouzel, která se vymkla kontrole. A jsou i tací, kteří považují salamandry za prastarou inteligentní rasu, která se vzdala hmotné podoby svých těl a žije nyní na svazích hory v podobě tvorů z čisté energie – plamene a žáru.

E) Zápletky

  • Salamandry zotročil ohnivý démon, který čerpá svou sílu z žáru sopky a jeho moc roste každým dnem. Je potřeba ho zastavit a vysvobodit nebohé ohnivé tvory z jeho vlivu.
  • Vulkán hrozí erupcí a zničením okolního kraje. Je třeba upokojit ducha hory obětinou provedenou na samotném vrcholu, avšak jsou to salamandři, kdo jeho hněv rozdmýchávají a obřadu se pokusí zabránit.
  • a v neposlední řadě Je třeba dojít až na vrchol kráteru a vhodit do jícnu sopky nebezpečný artefakt, který nemůže být zničen jiným způsobem.

Další části: