Malé hexy: F5 – Přístav

Malé hexy, hex F5

A) Číslo hexu: F5

B) Převládající krajina hexu

Městečko na soutoku několika řek

C) Obsah hexu

Městečko, brána, pašerácká stezka

D) Popis hexu

Přístavní městečko stojí na soutoku několika řek, ze kterého vytéká jedna velká a splavná. Proto se zde překládá zboží z hor z mezků na lodě a zboží z úrodných polí z lodí na mezky. Mimo město je taková překládka jednak obtížná, jednak zakázaná, a za překládku ve městě se platí tučný poplatek městské kase. Proto má město velkou bránu i u říčního toku a zpevněné cesty vedou jen k menším městským branám. I přes tento poplatek se ale překládka zboží vyplatí, proto má město přísun návštěvníků a s nimi spojený obchodní ruch. Někteří se ale i přes nabídku různých služeb a produktů pro unavené poutníky rozhodnou městu vyhnout a zboží dostat ze zvířat na lodě pomocí pašerácké stesky. Je to nebezpečné nejen kvůli strážím, které pašeráky hledají, ale i kvůli obtížnému terénu.

E) Zápletky

  • Běží zvěsti o obrovské pašerácké zásilce. Stráže cítí příležitost a mají oči na stopkách. Možná by mohli přijít na mnohá tajemství pašerácké sítě. Pašeráci zase vidí příležitost se pořádně napakovat. Nebo je to celé něčí past?
  • Je třeba stanovit vývozní a dovozní cla pro různé komodity. Město je rozděleno, jedni straní horalům, druzí vesničanům. Intriky jedou v plném proudu. Jak se změní rozložení městské rady?
  • Velká brána na řece se rozbila. Je to sabotáž? Opotřebení? A jak ta obrovská věc vlastně funguje? Mechanika? Magie? Zotročený obří tvor?

Další části: